PhycoProbe

Značka: bbe Moldaenke

Ponorný spektrofluorometr - měřící přístroj pro stanovení chlorofylu-a, rozlišení sinic a ostatních tříd řas vč. stanovení jejich koncentrace a fotosyntetické aktivity a včetně koncentrace fykocyaninu na principu fluorometrie v profilu vodního tělesa v reálném čase.

Automatické eliminace vlivu zákalu a vlivu žlutých látek (CDOM). Včetně senzorů tlaku a teploty.

Hloubkový profil s rychlou analýzou koncentrací chlorofylu a volného/nevázaného fykocyaninu, stejně jako tříd řas

bbe PhycoProbe * je vysoce citlivý měřicí přístroj pro in vivo analýzu chlorofylu-a v reálných mikrořas a sinic (cyanobakterie). Při měření se vytvářejí individuální profily pro různé třídy řas. Obsah řas se stanoví vyhodnocením fluorescence chlorofylu v reálném čase. Bez nutnosti použití laboratoře je možné zcela analyzovat výskyt a distribuci řas v různých vodních útvarech, v případě potřeby v různých hloubkách.

Při měření jsou pořizovány jednotlivé profily pro:

 • zelené řasy (chlorophyta),
 • sinice - modrozelené řasy (cyanobacteria),
 • rozsivky (diatomeae) / obrněnky (dinoflagellata),
 • skrytěnky (cryptophyta) a
 • další.. díky dostupné uživatelské kalibraci lze přidat např. Planktothrix rubescens).

Poskytuje výsledky srovnatelné se standardními spektrofotometrickými metodami.

Gregor J., Maršálek B. (2004): Freshwater phytoplankton quantification by chlorophyll a: a comparative study of in vitro, in vivo and in situ methods. Water Research 38 (3): 517-522.

Navíc PhycoProbe měří množství volného/nevázaného fykocyaninu (volný PC), který ukazuje na buněčnou lýzu (rozpad buňky) a tak uvolnění obsahu buněk řas do vody: tedy možných toxinů a látek ovlivňujících chuť a zápach vody (organoleptické závady vody). Interference od huminových látek (CDOM) je kompenzována pomocí integrované korekce vlivu žluté látky (Yellow Substance - YS).

Princip měření

Fluorescence řas (emise při vlnové délce přibližně 700 nm) způsobené excitací viditelným světlem závisí hlavně na přítomnosti chlorofylu-a, pigmentu široce rozšířeném ve světě rostlin. U řas se vyskytují další specifické pigmenty typické pro jejich jednotlivé taxonomické třídy. Interakce mezi těmito různými pigmentovými systémy s chlorofylem-a mají za následek speciální excitační spektrum.

Tato speciální excitační spektra při fluorescenci řas - tzv. Otisky prstů - se používají v fluorometrech bbe Moldaenke pro kvalifikaci a kvantifikaci zastoupení jednotlivých tříd řas ve vzorku. Zdrojem excitačního světla jsou LED s různými vlnovými délkami. V přístroji jsou, na základě kalibrací s živými kulturami řas, předdefinovány "Otisky prstů" čtyř běžných tříd řas a také jeden předdefinovaný "Otisk prstu" žluté látky (Yellow Substances - YS).

Je dostupná uživatelská kalibrace, díky níž mohou být přidávány další spektrální "otisky prstů" jak pro řasy (např. Planktothrix rubescens) tak pro žluté látky (Yellow Substances - YS) např. specifickcé pro Vámi sledovaný vodní útvar.

Unikátní metoda fluorometrie od bbe Moldaenke

Funkce a informace

Výhody bbe PhycoProbe

 • Rychlé a jednoduché měření chlorofylu s diferenciací tříd řas
 • Indikátor cyanotoxinů, jakož i příchutí a vonných látek měřením fykocyaninu
 • Měření žlutých látek a kompenzace poruch prostřednictvím UV-LED excitace - automatická koreckce zákalu
 • Až 4 měření za sekundu
 • PC software bbe ++ pro analýzu dat
 • Snižuje počet mikroskopických laboratorních analýz
 • Interní dobíjecí baterie pro nezávislé měření
 • Interní záznamník dat
 • Možnosti: měření teploty, měřicí kabely: 2 - 100 m, jednotka Hydro-Wiper, Bluetooth-Set

Aplikace

 • Monitorování nádrží
 • Procesní sledování ve vodárnách
 • Monitorování pitné vody pro modrozelené řasy
 • Monitorování vody ke koupání pro modrozelené řasy
 • Monitorování životního prostředí
 • Ovládání chladicí a výrobní vody
 • Limnologické práce
 • Výzkum a výuka
 • Oceánografie

Software

Databázový software bbe ++

Software bbe PhycoProbe dodávaný s přístrojem usnadňuje podrobnou analýzu dat. Všechna měření mohou být zobrazena číselně nebo graficky. Sekce měření dat lze zaznamenávat a tisknout pomocí funkce zoom. Data lze také exportovat do tabulkového programu (např. Excel). Všechna nastavení a kalibrace jsou prováděny softwarem.

Jednotka Hydro-Wiper, která zabraňuje biologickému znečištění

FluoroProbe je nyní možné provozovat na ukotvených plošinách, ponořených z bójí nebo pevných měřicích stanic pomocí Hydro-Wiper (výrobce Zebra-Tech Ltd, NZ). Kartáče stěračů mohou být nastaveny tak, aby pravidelně čistili čočky měřící komory, aby se odstranily biofilmy a nečistoty, které se vytvářejí po dlouhou dobu provozu.