FluoroProbe nové

Značka: bbe Moldaenke

Ponorný spektrofluorometr - měřící přístroj až do 1000 m! pro stanovení chlorofylu-a, rozlišení sinic a ostatních tříd řas vč. stanovení jejich koncentrace na principu fluorometrie v profilu vodního tělesa v reálném čase.

Automatické eliminace vlivu zákalu a vlivu žlutých látek (CDOM). Včetně senzorů tlaku a teploty. Nově volitelně také: pH, konduktivita a rozpuštěný kyslík!

bbe FluoroProbe je vysoce citlivý měřicí přístroj pro analýzu chlorofylu s určením třídy řas. Během měření jsou vyhonocovány profily následující třídy řas:

 • zelené řasy (chlorophyta),
 • sinice - modrozelené řasy (cyanobacteria),
 • rozsivky (diatomeae) / obrněnky (dinoflagellata),
 • skrytěnky (cryptophyta) a
 • další.. díky dostupné uživatelské kalibraci lze přidat např. Planktothrix rubescens).

To umožňuje analýzu výskytu a distribuce např. sinic na místě bez nutnosti laboratoře. Možné rušení způsobené žlutými látkami jsou eliminovány integrovaným korekčním faktorem CDOM.

Poskytuje výsledky srovnatelné se standardními spektrofotometrickými metodami.

Gregor J., Maršálek B. (2004): Freshwater phytoplankton quantification by chlorophyll a: a comparative study of in vitro, in vivo and in situ methods. Water Research 38 (3): 517-522.

Měření chlorofylu in vivo může být CDOM resp. žlutými látkami (Yellow Substances - YS) ve vodním útvaru ovlivněno. Jestliže je zákal příliš vysoký, je potřeba korekce. Proto výrazně dopručujeme volitelný modul pro měření propustnosti světla (transmise) pro bbe FluoroProbe. Použitím tohoto modulu a nejnovějšího softwarového rozšíření bbe ++ poskytuje automatickou korekci zákalu. Korekce zákalu pomocí přístroje FluoroProbe činí stanovení chlorofylu ještě spolehlivějším.

Novinka! Nyní s možností měřit další parametry v realném čase během ponoru: vedle stávající vynikající analýzy chlorofylu doplní honoty jako: pH, rozpuštěný kyslík (DO) a konduktivita (EC).

Bbe FluoroProbe může rychle a spolehlivě stanovit obsah chlorofylu v různých třídách řas do hloubky 100 m (případně až 1000 m). Data měření mohou být zobrazena v reálném čase na PC nebo uložena v sonde pro následné vyhodnocení.

bbe FluoroProbe II - představení přístroje a jeho příslušenství

Princip měření

Fluorescence řas (emise při vlnové délce přibližně 700 nm) způsobené excitací viditelným světlem závisí hlavně na přítomnosti chlorofylu-a, pigmentu široce rozšířeném ve světě rostlin. U řas se vyskytují další specifické pigmenty typické pro jejich jednolivé taxonomické třídy. Interakce mezi těmito různými pigmentovými systémy s chlorofylem-a mají za následek speciální excitační spektrum.

Tato speciální excitační spektra při fluorescenci řas - tzv. Otisky prstů - se používají v fluorometrech bbe Moldaenke pro kvalifikaci a kvantifikaci zastoupní jednolivých tříd řas ve vzorku. Zdrojem excitačního světla jsou LED s různými vlnovými délkami. V přístroji jsou, na zákaldě kalibrací s živými kultůrami řas, předdefinovány "Otisky prstů" čtyř běžných tříd řas a také jeden předdefinovaný "Otisk prstu" žluté látky (Yellow Substances - YS).

Je dostupná uživatelská kalibrace, díky níž mohou být přidávány další spektrální "otisky prstů" jak pro řasy (např. Planktothrix rubescens) tak pro žluté látky (Yellow Substances - YS) např. specifickcé pro Vámi sledovaný vodní útvar.

Unikátní metoda fluorometrie od bbe Moldaenke

Funkce a informace

Výhody FluoroProbe

 • současné stanovení koncentrace celkového chl-a, zelených řas, sinic, diatomae a kryptofyt a žlutých látek.
 • kalibrace živými kultůrami řas
 • uživatelské kalibrace: až 4 další třídy/druhy řas (např. Planktothrix rubescens)
 • až 4 měření za sekundu
 • korekce žlutých látek a kompenzace interferencí UV-LED
 • korekce zákalu
 • pro ponory v terénu, ale i pro laboratorní stanovení (v kyvetě, s průtočným modulem)
 • snižuje počet požadovaných mikroskopických laboratorních stanovení, výsledky v řádu sekund
 • interní dobíjecí baterie
 • interní datalogger
 • PC software pro analýzu dat
 • volitelné: měření teploty, propustnosti (transmise), pH, rozpuštěného kyslíku (DO) a konduktivity (EC).

Aplikace

 • monitorování životního prostředí
 • Systém včasného varování pro květy řas v limnologických a mořských vodních cestách
 • monitorování vod ke koupání modrozelených řas (cyanobakterie)
 • monitorování pitné vody (toxických) modrozelených řas
 • varování před výskytem jedovatých řas (např. toxinů sinic)
 • detekce chlorofylu a dalších pigmentů, jako je fykocyanin a fykoerythrin, fukoxantin a peridinin
 • monitorování akvakultury
 • monitorování přehrad
 • distribuce řas v Arktidě / Antarktidě
 • oceánografický výzkum
 • kotvení, experimenty, průběžná analýza
 • limnologický výzkum
 • výzkumu a výuky
 • měření stopovacích prvků

Software

Software bbe FluoroProbe dodávaný s přístrojem usnadňuje podrobnou analýzu dat. Všechna měření mohou být zobrazena číselně nebo graficky. Sekce měření dat lze zaznamenávat a tisknout pomocí funkce zoom. Data lze také exportovat do tabulkového programu (např. Excel). Všechna nastavení a kalibrace jsou prováděny softwarem.

Následující screenshoty ukazují příklady profilů distribuce řas v Plussee (jezero v severním Německu) zaznamenané v červnu 1999. Měření byla provedena na stejném místě v 10:00 a 12:00. Chlorofyl z dinoflagelátů převažoval ve skupině žluté. Změna profilu hloubky lze vysledovat zpět k vertikálnímu pohybu dinoflagelátů, které se aktivně přesouvají na hlubší úroveň díky přizpůsobení aktuální úrovni živin.

Specifická adaptace jednotlivých skupin řas může být zjištěna kvůli kryptofytě, jejichž maximální hodnota byla zjištěna při hloubce asi 5 m a během pozorovacího období se nemění. Modrozelené řasy a zelené řasy také ukazují distribuci v profilu hloubky, který je nezávislý na čase.

Jednotka Hydro-Wiper, která zabraňuje biologickému znečištění

FluoroProbe je nyní možné provozovat na ukotvených plošinách, ponořených z bójí nebo pevných měřicích stanic pomocí Hydro-Wiper (výrobce Zebra-Tech Ltd, NZ). Kartáče stěračů mohou být nastaveny tak, aby pravidelně čistili čočky měřící komory, aby se odstranily biofilmy a nečistoty, které se vytvářejí po dlouhou dobu provozu.

2 provozní režimy

Mobilní ponorná sonda: Rychlá a flexibilní koncentrace chlorofylu a stanovení třídy řasy v celém těle vody

Práce v laboratoři s pracovní stanicí Workstation 25:(#FluoroProbe--Workstation-25) Pro laboratorní provoz je k dispozici pracovní stanice Workstation 25 pro 25ml skleněné kyvety volitelně s míchačkou, nebo průtokovou jednotkou. Pro další informace nás nevhájete kontaktovat.

bbe Moldaenke FloroPorbe rozšíření: pracovní stanice Workstation 25
| bbe Moldaenke FloroPorbe rozšíření: pracovní stanice Workstation 25