Chromoforní (barvu způsobujících), opticky aktivní, rozpuštěné organické látky (CDOM - Colored dissolved organic matter) obsahují širokou škálu organických molekul včetně huminových kyselin ve sladké nebo pobřežní vodě pocházejících z rostlin, řas nebo zvířat, ať už mrtvých nebo živých. Část CDOM po excitaci emituje fluorescenci (fDOM - Fluorescent Dissolved Organic Matter) a je nazývana jako žlutá látka (YS - Yellow Substance). YS je důležitým zdrojem organického materiálu pro mikroorganismy a slouží jako proxy pro CDOM.

Několik společností vyrábí in situ fluorometry (senzory) měřící přímo YS fluorescenci při 460 nm. Při měření fluorescence chlorofylu YS ovlivňuje výsledky měření, protože interferuje s in vivo stanovením fluorescence řas.

Aby se tento problém obešel, doporučuje se pro měření chlorofylu stanovení offsetu včetně přítomnosti YS. Toho lze však při měření v terénu dosáhnout jen stěží.

Proto vývojáři v bbe Moldaenke vyvinul postup pro korekci stanovení chlorofylu v celém rozsahu excitace.

Spektrální charakteristiky byly intenzivně studovány a vedly k definici průměrného „spektrálního otisku prstu“ (specifická spektrální odpověď) pro YS.

Tento otisk umožňuje automaticky kompenzovat účinek YS ve FluoroProbe při jakékoli koncentraci a odhaluje obsah YS.

Diky funkci uživatelská kalibrace je možné přidat ke stávájícím také vlastní „spektrální otisk prstu“ YS vyskytující se specificky ve Vaší vodě.

Korekce se stává zvláště důležitou ve vodních útvarech s nízkým množstvím mikrořas nebo vysokým množstvím YS. Tato korekce je bezkonkurenční vlastností bbe FluoroProbe.

bbe++ software
| bbe++ software

Vyjasnění pro fluorosondu bbe v zakalených vodách

Stanovení chlorofylu in vivo s měřením fluorescence je běžný a snadný způsob, jak zaznamenat množství mikrořas. Pokud je pováděno v čisté, čiré vodě, fluorescence poskytuje spolehlivé výsledky. Nicméně – co se stane, když budete čelit vodě zakalené? Předpokládejme např. tekoucí vodu nebo po dešti.

Zákal je způsoben konkrétní látkou, která mění optické vlastnosti vody: absorbuje excitační světlo a přidává rozptyl světla. Stupnice tohoto efektu může být vizualizována měřením propustnosti (transmise). Doplnění o měření propustnosti (transmise) je tedy výrazně doporučeno také pro ponornou FluoroProbe. 100% transmise znamená úplnou propustnost světla. Stanovení chlorofylu a tedy i určení třídy řas je ovlivněno hodnotou transmise pod 75 %.

Zatímco množství ze třídy zelených řas (Chlorophyta) s klesající propustností (transmisí) - tedy rostoucím zákalem - klesá, odraz se posouvá k delším vlnovým délkám a vytváří tak vyšší hodnoty pro sinice, i když nemusejí být ve stanovovaném vzroku vody přítomny.

Graf závislosti koncentrace třídy zelených řas + sinic a světelné propustnosti (transmise).
| Graf závislosti koncentrace třídy zelených řas + sinic a světelné propustnosti (transmise).

Aby byla zaručena vysoká kvalita fluorometrické analýzy řas, tento efekt vyžaduje korekci.

Zeptejte se ostatních výrobců:
I když máte osazeno čidlo zákalu, jak se vyrovnáváte s efekty zákalu?

bbe Moldaenke používá pro kompenzaci měření propustnosti (transmise).

Rozsáhlé studie se zakalenými vzorky v přítomnosti různých tříd řas odhalily potřebu korekce na úrovni nezpracovaných (prvotních) hodnot fluorescence. Tato data jsou získána před výpočtem s normovými spektry řas a použita pro kvantifikaci chlorofylu. Výsledek před a po korekci je znázorněn v grafech níže: účinek vysoké propustnosti (transmise) je kompenzován a korigován pro různé vlnové délky pomocí matematické aproximace.

Korekce zákalu je nyní součástí softwaru bbe++ pro FluoroProbe, a proto je dostupná pro všechny FluoroProbes typu III. Podívejte se na implementaci parametru na snímku obrazovky software bbe++.

bbe++ software: implementace parametru
| bbe++ software: implementace parametru