Online stanovení tříd řas, koncentrace chlorofylu a fykocyaninu, stejně jako fotosyntetické aktivity

Zařízení bbe PhycoSens* je rozmístěno v měřicích stanicích a laboratořích, v nichž je požadováno online měření kvality vody pro řeky, nádrže, přehrady a jezera, jakož i pro výrobu pitné vody.

Přístroj zapůsobí díky rychlé analýze koncentrací chlorofylu a nevázaných fykokyaninů (PC zdarma). Bezbarvé pigmenty cyanobakterií jsou důležitým ukazatelem pro cyanotoxiny, jakož i chutí a vonných látek v surové vodě. Online zařízení může také měřit fotosyntetickou aktivitu mikroorganismů a přenosu. Detekce různých tříd řas budováním pomocí barevných LED rozlišuje tento přístroj od konkurence. Součástí analýzy je měření žlutých látek (CDOM), které upravuje výpočet celkového obsahu chlorofylu a fykocyaninu. Integrovaná čisticí jednotka chrání proti problémům s růstem při dlouhodobém měření.

PhycoSens | bbe moldaenke ©

 • patentováno
Představení bbe PhycoSense

Funkce a informace

Výhody bbe PhycoSens

 • Indikátor cyanotoxinů, jakož i příchutí a vonných látek měřením fykocyaninu
 • Automatická koreckce zákalu až do 200 FTU
 • Minimální údržba
 • Snadné použití
 • Monitorování řas nepřetržitě
 • Přímé měření bez přípravy
 • Integrovaná míchačka
 • Provoz PC s programem bbe
 • RS232, LAN, USB

Aplikace

 • Hodnocení kvality vody online
 • Monitorování nádrží
 • Procesní sledování ve vodárnách
 • Monitorování životního prostředí a hygieny
 • Chemické posouzení
 • Ovládání chladicí a výrobní vody
 • Limnologické práce
 • Výzkum a výuka
 • Oceánografie
 • Monitorování vodních kultur

Software

Databázový software bbe ++

Software bbe dodávaný s přístrojem usnadňuje podrobnou analýzu dat. Všechna měření mohou být zobrazena číselně nebo graficky. Sekce měření dat lze zaznamenávat a tisknout pomocí funkce zoom. Data lze také exportovat do tabulkového programu (např. Excel). Všechna nastavení a kalibrace jsou prováděny softwarem.

bbe Phycosens a jeho spolupráce s softwarem bbe++