PhycoSens nové

Značka: bbe Moldaenke

NOVÉ unikátní online kontinuální stanovení volného/nevázaného fykocyaninu jako proxy pro detekci lýzy sinic, uvolnění cyanotoxinů a látek negativně ovlivňujících organoleptické vlastnosti vody (chuť a zápach) + koncentrace chlorofylu, určení až 5 tříd řas a jejich koncentrací, koncentrace Žlutých látek, fotosyntetické aktivity (GENTY parametr), s korekcí zákalu až do 200 FTU.

Nejen pro optimalizaci procesů na úpravnách vod

Zařízení bbe PhycoSens je určeno pro měřicí stanice a laboratoře v úpravnách vod a pro online měření kvality vody v řekách, nádržích, přehradách, jezerech určených jako zdroj pitné vody.

Kromě souběžného stanovení celkové koncentrace chlorofylu (chl-a), určení až 5 tříd řas a jejich koncentrací (vč. uživatelsky kalibrovatelných fingerprints např. Planktothrix Rubescens), koncentrace Žlutých látek, fotosyntetické aktivity (GENTY parametr), s korekcí zákalu až do 200 FTU, je tento unikátní přístroj schopen stanovovat také koncentrace volného resp. nevázaného fykocyaninu. Existence volného/nevázaného fykocyaninu (free/unbound PC) poukazuje na rozpad - lýzu buněk sinic a tím na možné uvolnění cyanotoxinů a látek ovlivňujících chuť a zápach vody (organoleptické vlastnosti vody).

A to vše online, kontinuálně, rychle, bez nutnosti předúpravy vzorku s integrovaným samočistícím systémem pro dlouhodobá měření bez nutnosti časté údržby.

Všechny naměřené údaje přehledně
| Všechny naměřené údaje přehledně

Získávejte a zaznamenávejte online a archivujte následující parametry vody:

 • Celkový chlorofyl [µg chl-a/l]
 • Koncentrace zelených řas [µg chl-a/l]
 • Koncentrace sinic [µg chl-a/l]
 • Koncentrace hnědých řas (rozsivky, obrněnky,..) [µg chl-a/l]
 • Koncentrace kryptomonád / skrytěnky [µg chl-a/l]
 • a dalších druhů definovaných uživatelem (např. Planktothrix rubescens) [µg chl-a/l]
 • Žluté látky (fDOM)
 • Transmitance (při 5 vlnových délkách)
 • Teplota vody
 • Fotosyntetická aktivita řas (parametr podle Gentyho)
 • + koncentrace volného resp. nevázaného fykocyaninu

Vlastní fingerprinty

Díky dostupné uživatelské kalibraci lze přidat např. Planktothrix rubescens. Pak můžete porovnat Vaše laboratorní microskopické kvantidikace s daty z kontinálního monitoringu.

Vlastní fingerprint Planktothrix rubescens: online data vs mikroskopická kvantifikace
| Vlastní fingerprint Planktothrix rubescens: online data vs mikroskopická kvantifikace

Není pro Vás stanovení fykocyaninu zásadní? Podívete se na AlgaeOnlineAnalyser.

Představení bbe PhycoSense

Princip měření

Fluorescence řas prostřednictvím excitace viditelným světlem závisí hlavně na chlorofylu-a, společném pigmentu ve světě rostlin. Přítomnost dalších pigmentů indikuje různé třídy řas. Interakce těchto různých pigmentů s chlorofyl-a vede ke speciálnímu excitačnímu spektru pro třídy taxonomických řas.

Zvláštní vzory této fluorescence řas - tzv. Otisky prstů - se používají v fluorometrech bbe pro kvalifikaci různých tříd řas. Zdrojem světla pro excitaci jsou LED s vybranými vlnovými délkami. Otisky prstů čtyř tříd řas a pro žluté látky jsou v nástroji předem definovány. Mohou se však také definovat otisky prstů specifické pro uživatele.

Grafický abstract pricipu
| Grafický abstract pricipu

Fyziologická účinnost řas (aktivita řas) na fotosyntéze je určena exitaci za použití dalšího podsvícení. Výsledná variabilní fluorescence umožňuje vypočítat aktivitu řas danou jako parametr Genty. Tento tzv. Gentyho parametr představuje kvantový výtěžek a je také výrazem vitality řas.

Unikátní metoda fluorometrie od bbe Moldaenke

Funkce a informace

Výhody bbe PhycoSens

 • Indikátor cyanotoxinů, jakož i příchutí a vonných látek měřením fykocyaninu
 • Automatická koreckce zákalu až do 200 FTU
 • Minimální údržba
 • Snadné použití
 • Monitorování řas nepřetržitě
 • Přímé měření bez přípravy
 • Integrovaná míchačka
 • Provoz PC s programem bbe
 • RS232, LAN, USB

Aplikace

 • Hodnocení kvality vody online
 • Monitorování nádrží
 • Procesní sledování ve vodárnách
 • Monitorování životního prostředí a hygieny
 • Chemické posouzení
 • Ovládání chladicí a výrobní vody
 • Limnologické práce
 • Výzkum a výuka
 • Oceánografie
 • Monitorování vodních kultur

Software

Databázový software bbe ++

Software bbe dodávaný s přístrojem usnadňuje podrobnou analýzu dat. Všechna měření mohou být zobrazena číselně nebo graficky. Sekce měření dat lze zaznamenávat a tisknout pomocí funkce zoom. Data lze také exportovat do tabulkového programu (např. Excel). Všechna nastavení a kalibrace jsou prováděny softwarem.

bbe Phycosens a jeho spolupráce s softwarem bbe++