Meteorologický multimetr Clima Sensor US

Značka: Thies Clima

Až nejdůležitějších 10 meteorologických parametrů vč. množství srážek pomocí integrovaného Dopplerova radaru v kompaktním provedení bez pohyblivých částí. Pro mobilní i stacionární použití.

CLIMA SENSOR US se používá pro získávání nejdůležitějších meteorologických parametrů. Všechny dostupné modely obsahují:

 • Rychlost větru (0 ... 60 m/s)
 • Směr větru (0 ... 360 °)
 • Virtuální teplotu (-40 ... +80 °C)

Liší se v osazených senzorech a ve výstupech:

Senzory - měřené parametry:

 • žádné senzory -parametry navíc o proti základu
 • Srážky - množství (0.001 ... 10 mm/min) a typ srážek (rozliší až 14 typů)
 • Teplota (-40 ... +80 °C)
 • Relativní vlhkost vzduchu (0 ... 100 % rel. h.)
 • Jas (0 ... 150 kLux)
 • Soumrak (0 ... 250 Lux)
 • Záření (energie 0 ... 1300 W/m²)
 • Tlak vzduchu (260 ... 1260 hPa)

Výstupy:

 • analogový, jako standardní signál nebo/a
 • digitální ASCII (formát THIES) nebo binární (protokol MODBUS RTU).

Při mobilním užití je pro správné určení směru větru CLIMA SENSOR US ve všech dostupných modelech vybaven integrovým magnetickým kompasem. Integrovaný přijímač GPS dále slouží k určení přesného světového času a zeměpisné polohy. Integrace protokolu NMEA, automatická korekce severu pomocí magnetického kompasu a výpočet True Wind - tedy výpočet rychlosti větru i za jízdy.

Přes standardní použití na lodích a plavidlech, jsou meteostanice Clima Sensor US instalovány na vozidla záchranných sborů viz 100 hasičských vozů vybaveno mobilní meteorologickou stanicí nebo chytrých tramvají.

Při stacionární instalaci se pro přesné zarovnání severu používá rozdílový úhel mezi směrem jasu - měřeným přístrojem na bezmračné obloze - a úhlem polohy slunce - vypočítaným prostřednictvím světového času a zeměpisné polohy GPS. Kromě meteorologických senzorů je v přístroji integrován GPS přijímač, elektronický magnetický kompas a senzor zrychlení.

Kompaktní design, jednoduchá montáž a různé možnosti výstupu dat umožňují provoz s mnoha aplikacemi. Zařízení je zvláště vhodné pro použití v následujících sektorech:

 • Správa stavebních služeb.
 • Kontrola dopravy.
 • Meteorologie.
 • Průmysl.
 • Dodávatele energií, rozvodné soustavy.
 • Monitoring životního prostředí.

Rychlost větru a směr větru jsou určovány prostřednictvím získávání dvourozměrných horizontálních složek ultrazvukových měřicích cest umístěných v pravých úhlech vůči sobě navzájem. Rychlost zvuku lze dále použít k výpočtu a výstupu akustické virtuální teploty.
Princip měření času šíření ultrazvuku znamená, že zařízení je ideální pro měření nárazů a špičkových hodnot bez setrvačnosti.

Teplota vzduchu a relativní vlhkost se měří pomocí vestavěného přesného kombinovaného senzoru. Je chráněn před škodlivými vlivy prostředí mikropórovým filtrem, který je nepropustný pro vodu, ale otevřený pro vodní páru. Vestavěný tlakový senzor založený na technologii MEM (mikroelektromechanický systém) je také chráněn takovým filtrem.

Měření intenzity srážek je bezkontaktní pomocí signálu odraženého zpět Dopplerovým radarem. Při výpočtu je intenzita zachycená za poslední minutu extrapolována na výstup po dobu jedné hodiny. Určí typ srážek - až 14 typů srážek, jako: lehké mrholení, mírné mrholení, silné mrholení, slabý déšť, mírný déšť, silný déšť, slabý déšť a/nebo mrholení se sněhem, mírný déšť a/nebo mrholení se sněhem, sněžení, slabé sněžení, mírné sněžení, silné sněžení, ledové krystalky, silné kroupy.

Jas je snímán 4 fotosenzory se spektrální křivkou citlivosti, která se ideálně hodí k citlivosti lidského oka. Směr světelného zdroje se vypočítá pomocí převládajících podmínek intenzity. Logaritmická charakteristika intenzity fotosenzorů umožňuje měření intenzity světla a výstup v širokém rozsahu mezi 1 - 150 000 luxy.
Skutečný směr maximálního jasu lze vypočítat pomocí 4 fotosenzorů a lze jej zadat jako směr jasu. U zatažené oblohy tento směr odpovídá azimutovému úhlu polohy slunce.
Za podmínek rozptýleného světla se může odchýlit od skutečného azimutového úhlu polohy slunce. Proto byla stanovena prahová hodnota 10 kLux. Pod touto prahovou hodnotou je směr jasu nastaven na 0 °.

Doporučení pro umístění & instalace

Pro umístění je třeba zvolit exponované místo. Proudění, odraz světla a vrhání stínů by mohly ovlivnit vlastnosti měření.

Nejvhodnější umístění je na vrcholu trubky / stožáru.
Nad CLIMA SENSOR US by se v zorném poli Dopplerova radaru neměly nacházet žádné velké pohyblivé objekty (např. stromy nebo jedoucí automobily) v okruhu 10 metrů. To platí zejména pro pohybující se objekty ve výšce senzoru a také pro výbojky, např. pouliční osvětlení. Radarové signály odražené od těchto objektů by mohly generovat dopplerovské frekvence, které by mohly být interpretovány jako srážky.
Blízko hromosvodu.
Na místě je třeba zohlednit přepěťovou ochranu a ochranu před bleskem, jakož i veškerá nezbytná vhodná opatření pro uzemnění v souladu s místními předpisy.

Mechanické upevnění

Správná instalace senzoru Clima Sensor US se provádí na trubku stožáru Ø 48 - 49 mm a délky nejméně 30 mm. Vnitřní průměr trubky musí být minimálně 30 mm, protože elektrické připojení CLIMA SENSOR US se provádí ve spodní části zařízení. Pokud není možné instalovat CLIMA SENSOR US přímo na konec trubky stožáru, je možné zvolit instalaci na dostatečně dlouhé rameno, opět ale co nejvýše při respektování ostatních požadavků především Dopplerova radaru. Pro přesné určení směru větru a jasu je nutné, aby byl snímač CLIMA SENSOR US při instalaci nasměrován na sever (pravý sever).

Základní možnosti upevnění a montáže THIES Clima Sensor US.
| Základní možnosti upevnění a montáže THIES Clima Sensor US.
Instalace se provádí buď přímo na konec stožárové trubky nebo pomocí adapteru [509569] na některé s dodávaných ramen zde např. "Traverse short, compact" (délka 0.4m ) [4.3171.40.000]. Nezapomeňte na hromosvod! [4.3100.99.000]

Elektroinstalační práce

CLIMA SENSOR US je vybaven 19kolíkovou zástrčkou pro elektrické připojení. Zásuvka (párovací konektor) je součástí dodávky. Pokud dodáváme s připraveným připojovacím kabelem, není zásuvka (párovací konektor) součástí dodávky. Detailní popis viz Návod

Zvláštní požadavky elektronického kompasu na přítomnost silného magnetického pole:

Dbejte na to, aby přístroj nebyl vystaven silnému statickému magnetickému poli > 1 m Tesla při skladování, manipulaci a samozřejmě také při provozu, protože jinak by mohlo dojít k trvalé změně kalibrace magnetického kompasu. V opačném případě by mohla být nutná demagnetizace s následnou rekalibrací.

Technické údaje

Kompletní technické údaje viz příložený návod na Clima Sensor US.

Wind speed
Measuring range 0 ... 60 m/s
Resolution 0.1 m/s ( standard )
Accuracy ±0.3 m/s rms ( < 5 m/s )
±3 % rms ( 5 m/s ... 60 m/s )
Wind direction
Measuring range 0 ... 360°
Resolution 1 °
0.1 ° in special telegrams
Accuracy ±2 ° WS > 2 m/s
Virtual temp.
Measuring range -40 ... +80 °C
Resolution 0.1 K
Accuracy ±0.5 K
Data output digital
Interface RS485 / RS422
Baudrate 1200 ... 921600 Baud
Data values div. meas. data, date, time, check sum etc.
Output range 1 per 10 msec up to
1 per 60sec
Status signals heating, Meas section error, Temperature of meas section
Protocol ASCII ( preselected )
Data output analog
Type max. 8 x 0 ... 10 V
Wind speed 0 ... 10 V
Stromausgang max. 400 Ω
Wind direction 0 ... 10 V
Voltage output min. 2000 Ω
Output parameters wind speed, wind direction, brightness, precipitation, rel. humidity, air temperature, air pressure , etc.
Operating voltage
Electronic 6 ... 60V DC or
10 ... 42 V AC / 1.2 W
Heating 24 V AC/DC, typ 25W
General
Bus operation up to 98 sensors
Electr. connection 19 pol. connector
Mounting on a mast tube 1,5``
Housing Plastic LEXAN (Polycarbonat, UV-stabilised)
Protection IP 67

Další umístění produktu