Záření a radiace 2

Pyranometry, analogové a digitální snímače, Campbell-Stokesův heliograf - tradiční záznamová zařízení slunečního záření.

Důležitou součástí sběru meteorologických dat je měření slunečního záření. V řídicích systémech budov se používají různé senzory, od analýzy výkonu fotovoltaických systémů až po hodnocení růstu rostlin. Přesná a robustní měřicí technika je základem odolných senzorů záření.