Srážky 6

Srážkoměry, ombrometry, ombrografy, laserové monitory srážek, 3D stereo disdrometry na základě anlkýzy obrazu a kombinované meteostanice.

Měření srážek je celosvětově stále důležitější. Plánování závlahových zařízení i nádrží na zásobování vodou, plánování dopravních komunikací nebo projekty v oblasti vodního hospodářství vyžadují přesná měření srážek. Rozsah použití srážkoměrných systémů dále zahrnuje komunitní, vědecké a meteorologické služby, měření pro čistírny odpadních vod, vodní hladiny, kontroly podzemních vod, stav vozovek nebo alarmy pro extrémní srážky. Kromě množství srážek získávají moderní systémy také typ, směr a rychlost srážky.