Automatizace budov 6

Profesionální meteorologické stanice a kobinované senzory pro automatizaci budov, skleníků, stínící techniky, monitoring solárních farem atd.

Pro automatizaci budov se často využívají různé meteorologické ukazatele, které pomáhají řídit vytápění, chlazení a větrání budov. Mezi nejčastěji používané patří:

  • Teplota - měření teploty umožňuje řídit vytápění a chlazení budov v závislosti na aktuálních podmínkách a požadavcích uživatelů.
  • Vlhkost - vlhkost vzduchu ovlivňuje pohodu a zdraví obyvatel budov. Měření vlhkosti umožňuje optimalizovat větrání a klimatizaci.
  • Rychlost větru - rychlost větru má vliv na přísun čerstvého vzduchu do budov. Měření rychlosti větru umožňuje optimalizovat větrání.
  • Atmosférický tlak - atmosférický tlak ovlivňuje pohyb vzduchu v budově. Měření atmosférického tlaku umožňuje optimalizovat větrání a klimatizaci.
  • Sluneční záření - sluneční záření ovlivňuje teplotu a osvětlení v budově. Měření slunečního záření umožňuje optimalizovat využití stínících prvků a klimatizaci.
  • Srážky - srážky ovlivňují vnější prostředí budov. Měření srážek umožňuje řídit zavlažování a odvodnění okolí budov.

Tyto ukazatele jsou často sledovány pomocí automatizovaných meteorologických stanic a senzorů a mohou být integrovány do inteligentních řídicích systémů budov.