• Až 16 senzorů - Snadné rozšíření díky sběrnici systému
  • Kalibrace v rámci procesu - Úprava senzoru zatímco již nainstalován
  • Převod naměřených hodnot - Profibus DP nebo standardní analogový/digitální signál
  • Odlišné materiály - Každý senzor dokáže zpracovat až 16 materiálu křivek

Soběstačný systém s téměř neomezenými možnostmi. Zařízení pro měření vlhkosti ACO DMMS se používá po desetiletí v celé řadě průmyslových odvětví k měření obsahu vlhkosti různých materiálů v reálném čase.

Na začátku každého úseku měření musí být provedena kalibrace pro každý produkt pomocí referenčních postupů. Software ACO DMMS umožňuje pohodlnou a rychlou parametrizaci.

Vyhodnocovací jednotka DIGISYS přijímá hrubé hodnoty naměřené senzory ACO a okamžitě je převádí na procentuální vlhkost.

Díky různým rozhraním je možný přechod na vyšší úroveň řízení.

Měření senzorovým systémem ACO DMMS je založeno na fyzikálním principu stanovení kapacity ve vysokofrekvenčním rozptylovém poli. Kromě vysoké přesnosti a robustnosti se měřicí přístroje ACO vyznačují svou reprodukovatelností. Jakmile je systém zkalibrován, lze na tomto základě kdykoli bez velkého úsilí nastavit další měřicí body nebo obnovit zařízení.

Znázornění klenutých siločár vycházejících ze senzoru.
| Znázornění klenutých siločár vycházejících ze senzoru.

Nepřímá metoda měření:

Stanovení kapacity ve vysokofrekvenčním rozptylovém poli. Tato metoda využívá různé dielektrické konstanty (permitivita) vody a různých materiálů (pevné látky a kapaliny). Měřicí plocha senzoru bývá v přímém kontaktu s materiálem, což umožňuje získat přesné výsledky. Měřicí cyklus: až 100 měření za sekundu.

Plně reprodukovatelné senzory:

V případě dodatečného rozšíření závodu o senzory nebo výměny senzorů není nutná žádná rekalibrace díky vestavěnému mikroprocesoru.

Více měřicích bodů:

Na jednu vyhodnocovací jednotku lze nainstalovat až 16 senzorů.

Rozhraní:

Pro přenos signálu do nadřazeného řízení je k dispozici Profibus, Ethernet nebo analogový přenos naměřených hodnot 0-10 V 12 bit nebo 0/4-20 mA 12 bit. K dispozici jsou digitální výstupní a vstupní moduly pro signalizaci limitů a povely start/stop a přepínání materiálových křivek.

Modulární:

V případě potřeby lze ACO DMMS rozšířit o další moduly, jako jsou digitální vstupy, digitální výstupy atd. Výhodný je napájecí zdroj pro samostatné napájení. Schválení pro výbušná prostředí, Ex zóna 22. Rozšířitelný teplotní rozsah až do 100°C.

Dobře skladná:

Vyhodnocovací jednotka je namontována na DIN lištu TS-25 a lze ji tak instalovat do rozvaděče.

Řízení a regulace procesu:

Díky rozsáhlým rozhraním lze měření vlhkosti integrovat do systémů řízení a řízení procesů. Maximální délka sběrnicového systému je 1200 m, což znamená, že lze zcela pokrýt velmi rozsáhlé výrobní prostory.

Úspora nákladů:

Časově náročné a nákladné laboratorní analýzy již nejsou nutné nebo mohou být sníženy.

Limitní hodnoty:

Maximální nebo minimální limity lze nastavit pomocí softwaru. V případě potřeby lze spustit světelné nebo zvukové signály.

Výpočet střední hodnoty:

Snímač posílá digitální signály do vyhodnocovacího a přenosového modulu DIGISYS.

Software:

Software ACO DMMS je k dispozici pro vizualizaci, konfiguraci, záznam naměřených hodnot a kalibraci.

Porovnání vlhkostních senzorů ACO

Product Digitální měřící systém vlhkosti ACO DMMS

DMMS

Kompaktní sonda pro měření vlhkosti ACO AMMS

AMMS

ACO MMS

MMS

Rodina Digital Moisture Meauring System Compact Moisture Measuring Sensor Universal Moisture Measuring Sensor
Fyzikálně měřicí princip kapacitní měření vlhkosti ve vysokofrekvenčním (16 … 22 MHz) rozptylovém poli s řízením amplitudy. kapacitní měření vlhkosti ve vysokofrekvenčním (16 … 22 MHz) rozptylovém poli s řízením amplitudy. kapacitní měření vlhkosti ve vysokofrekvenčním (16 … 22 MHz) rozptylovém poli.
Sensor ANO ANO ANO
Kalibrační software ANO ANO NE
Vyhodnocovací jednotka ANO NE NE
Popis Digitální systém měření vlhkosti s až 16 senzory na jednu vyhodnocovací jednotku. Pro každý senzor možnost přepnout křivku materiálu. Snadné zapojení díky technologii sběrnice. Přenos naměřených hodnot přes Profibus DP nebo stadardními analogovými signály. Kalibrace se provádí pohodlně pomocí softwaru. Senzor s integrovaným mikroprocesorem pro digitální vyhodnocení měřených hodnot v kompaktních rozměrech. Analogové výstupní signály (např. 4 … 20 mA) přímo ze senzoru. Kalibrace se provádí buď pomocí softwaru nebo přímo na sondě pomocí integrovaného otočného potenciometru. Čistě analogový měřící senzor vlhkosti. Standardní analogové výstupní signály (4 … 20 mA, 0 … 20 mA nebo 0 … 10 V). Kalibrace senzoru se provádí přímo na sondě integrovaným otočným potenciometrem a to v průběhu procesu měření.
Různé materiálové křivky ANO NE NE
Průměrování ANO ANO NE
Měření teploty ANO ANO ANO
Provozní teplota 4 … 80°C / volitelně 4 … 100°C 4 … 70°C 4 … 50°C / volitelně 4 … 80°C
Certifikace volitelně ex zone 22
Výchozí signál Profibus DP standard / volitelný analogový výstup analogový výstupní signál (e.g. 4 … 20mA, 0 … 10V) analogový výstupní signál (e.g. 4 … 20mA, 0 … 10V)
Kalibrace pomocí softwaru s několika materiálovými křivkami pomocí softwaru nebo integrovaného rotačního kodéru přes integrovaný potenciometr
Typ měření kontinuální a dávkový provoz kontinuální kontinuální
Měřící povrch keramika keramika, teflon nebo guma keramika, teflon nebo guma

Možnosti instalace senzorů vlhkosti

„Ani ten nejlepší senzor neměří dobře, pokud není umístěn na správném místě.“

To je důvod, proč věnujeme zvláštní pozornost tomu, abychom ve spolupráci našimi zákazníky dosáhli nejlepšího řešení pro různá místa aplikace senzorů. Na základě našich dlouhodobých zkušeností a našich aplikačně orientovaných integračních sad ACO, např. sklíčka nebo zhutňovací jednotky, jsme na tuto práci velmi dobře připraveni.

Možné montážní polohy ACO senzorů vlhkosti.
Možné montážní polohy ACO senzorů vlhkosti.

Další umístění produktu