Měření vlhkosti v chemii a farmacii 4

On-line bezdotykové měření vlhkosti granulátů, prášků, prach či past v chemickém či farmaceutickém průmyslu.

V odvětví chemie a farmacie existuje široká škála produktů. Pokud mluvíme o kritériích kvality stává se obsah vlhkosti těchto materiálů velmi důležitým faktorem. Ať už se jedná o výchozí materiály, meziprodukty či finálních produkt z chemického či farmaceutického průmyslu, nachází se v několika druzích textur, jako je granulát, prášek, prach či pasta. To vyžaduje detailní a přesné plánování a provádění měření vlhkosti on-line.