SFM1_HACK - Zhutňovací jednotka

Značka: ACO

Pneumatická zhutňovací jednotka pro štěpky a piliny.

Variabilní montáž - Jsou možné různé způsoby instalace/montáže SFM1_HACK
Jemné až hrubé - Schopnost měřit různých hrubost materiálů: jemné, střední i hrubé
Prostě funguje - Díky optimalizované konstrukce je přeprava materiálu garantovaná

Vlastnosti:

  • Ideální materiální podmínky pro on-line měření vlhkosti
  • Použitelné pro různé materiály
  • Následně použitelná v již existujících závodech
  • Automatické čištění povrchu senzoru
  • Volitelné: Kompaktní regulátor pro kompresorové jednotky

Zhutňovací kompresorová jednotka SFM1_HACK je speciálně navržena pro stanovení zbytkové vlhkosti i hrubších materiálů ve volném pádu. Pneumatický válec stlačuje padající materiál a tlačí jej přes měřicí povrch snímače integrované sondy vlhkosti ACO a vytváří tak konstantí podmínky pro kontinuální měření vlhkosti. Otevřený zkosený kompresní kanál zabraňuje ucpávání nebo zablokování i při velmi dlouhých a velkých kusech materiálu. Měřicí plocha se čistí automaticky.

Konstantní hustota a stabilní výška výsypky materiálu umožňuje skvělé výsledky měření.

SFM1_HACK může být namontován pomocí výlisků nebo trubek přímo u vstupu do sušárny, ale také může být připevněn ke stěně (spádová šachta / skluz). Příruby, šrouby a krycí deska jsou součástí dodávky.