Měření vlhkosti fólií a celtoviny 3

Zbytková vlhkost fólií a celtoviny, kontrola kvality dalšího zpracování jako např. potahování lepidlem.

Zbytková vlhkost fólií (a celtoviny), může být také stanovena ACO senzory. Zejména zbytková vlhkosti ve folii je rozhodujícím faktorem. Ta může ovlivnit kvalitu samotné fólie, ale kvalitu následujících výrobních kroků, jako je potahování např. lepidlem. Díky tomu, že je snímače založen na bázi kapacitního měření, může také dohlížet na proces potahování např. lepidlem tím, že zachytí nesrovnalosti způsobené nanesením příliš mnoho nebo příliš málo materiálu na fólii. V závislosti na druhu ošetření senzor může být umístěn v různých polohách.