Měření vlhkosti surovin a rudy 3

Měření vlhkosti materiálů při získávání železa a jeho dalším zpracování, jako: železná ruda, koks, vápenec, křemenný písek,

Pod pojmem suroviny a rudy jsme shrnuli několik materiálů, které jsou použity např. při získávání železa, tedy železná ruda, koks, vápenec, křemenný písek, kazivec atd. Zbytková vlhkost je důležitá pro kvalitu Spékání (sintrování) či slinutí (slinování) a tavicích procesů stejně, jak je tomu např. u výroba hospodářských krmiv. Snímače měření vlhkosti od ACO jsou úspěšně používány v mnoha různých výrobních procesech. V místech těžby železa (v aglomeračních závodech) vás přesvědčí o své robustní konstrukci, snadném ovládání a mimořádně vysoké spolehlivosti.