Měření vlhkosti v životním prostředí 4

Vlhkost nehomogenních směsí jako je humus, kaly z odpadních vod, mulčovací kůra pod.

V rámci tématu "životní prostředí", můžete najít materiály, jako je např. humus, kaly z odpadních vod atd. Tyto materiály jsou velmi často nehomogenní směsi s různými hustotami v rámci materiálu samotného. Stanovení zbytkové vlhkosti v reálném čase vyžaduje dokonalé podmínky, jako je rovná vyklápěcí výška, konstantní zhutnění, atp. ACO má tyto požadavky na paměti a proto vyvíjí a vyrábí celou řadu integračních sad. Pomocí senzorů ACO v kombinaci s vhodným integračním soupravy mnohou být řešeny mnohé aplikace právě v oblasti "životní prostředí".