Měření zbytkové vlhkosti čistírenského kalu nebo vyhnívacího kalu by se mělo obvykle provádět po odvodnění (např. na odstředivce) nebo po sušení. Pomocí senzoru ACO lze dosáhnout měření vlhkosti online v reálném čase . Obrázek ukazuje snímač vlhkosti integrovaný do šroubového zhutňovače, který byl speciálně vyroben pro použití s vyhnívacím kalem. Výsledkem jsou konstantní materiálové podmínky, které výrazně zlepšují přesnost měření.

ACO měření vlhkosti, recyklace kalů z čistíren odpadních vod