Měření zbytkové vlhkosti čistírenského kalu nebo vyhnívacího kalu z čistírny odpadních vod (ĆOV) by se mělo obvykle provádět po odvodnění (např. na odstředivce) nebo po sušení.

Pomocí senzoru ACO lze dosáhnout měření vlhkosti online v reálném čase . Obrázek ukazuje snímač vlhkosti integrovaný do šroubového zhutňovače, který byl speciálně vyroben pro použití s vyhnívacím kalem. Výsledkem jsou konstantní materiálové podmínky, které výrazně zlepšují přesnost měření.

ACO měření vlhkosti, recyklace kalů z čistíren odpadních vod

V pásových sušárnách umisťujeme ACO sonzory měření vlhkosti pod pás dopravníku. Senzory vlhkosti instalujeme buď na závěr sušení, nebo i na jeho začátek.

ACO měření vlhkosti ČOV kalů, pásová sušička, umístění pod pásem
| ACO měření vlhkosti ČOV kalů, pásová sušička, umístění pod pásem
ACO měření vlhkosti ČOV kalů, pásová sušička, umístění pod pásem
| ACO měření vlhkosti ČOV kalů, pásová sušička, umístění pod pásem

Pro tuto instalaci dodáváme skluz pro sondu z nástrojové oceli, nerezu a technických umělých hmot:

ACO měření vlhkosti, odolný skluz pro sondu instalovanou pod pás dopravníku.
| ACO měření vlhkosti, odolný skluz pro sondu instalovanou pod pás dopravníku.