Elektrárna Uniper MPP3 v Rotterdamu
| Elektrárna Uniper MPP3 v Rotterdamu

Společnost ESI Eurosilo® vyvinula spolehlivý systém pro skladování volně netekoucích sypkých materiálů (soudržný materiál) v silech, jako je sádra vzniklá odsiřovacím spalin (FGD1/REA2). Aby se předešlo ucpání a spékání v důsledku špatných tokových charakteristik mokré sádry FGD1, navrhl ESI Eurosilo® centrální diskový sloup, který byl umístěn ve středu sila. Materiál je veden přes štěrbiny vytvořené horizontálními plochými kroužky a volně klesá po sloupci. Od 80. let bylo více než 60 z těchto sádrových sil pro sádru z odsiřování (FGD1/REA2) z ESI Eurosilo® instalováno v různých elektrárnách po celém světě.3 Jednou z těchto elektráren je elektrárna Uniper MPP3 v Rotterdammu.

FGD1 sádra vzniklá při odsiřování spalin je vedlejším produktem výroby energie v elektrárnách. Při odsiřování kouřových plynů se do výfukových plynů přivádí vápenec, který reaguje s toxickým oxidem síry z výfukových plynů. Pokud je při následném skladování sádry dosaženo vysoké kvality produktu a jsou zajištěny nízké hodnoty vlhkosti, může být FGD1 sádra dále obchodována. V úzké spolupráci s ACO bylo do systému ESI Eurosilo® v elektrárně Uniper integrováno inteligentní měření vlhkosti. Senzory vlhkosti nepřetržitě monitorují a regulují obsah vlhkosti během plnění sila.

Základní provozní princip systému ESI Eurosilo®

Zakázkový systém ESI Eurosilo® v elektrárně Uniper MPP3 nabízí maximální skladovací kapacitu s minimálními nároky na prostor. Celý odvodňovací systém sádry z odsiřování (FGD1/REA2) je umístěn v horní části sila, což šetří samostatnou drenážní budovu i vertikální transport odvodněné sádry pomocí dopravníkového pásu (3).

Sílo FGD-Sádra s odvodněním nahoře
| Sílo FGD-Sádra s odvodněním nahoře

Kal ze sádry REA s obsahem vody přibližně 80% se dopravuje přímo do drenážního systému v horní části sila (1). Cyklony snižují obsah vody v suspenzi sádry v první fázi odvodnění na přibližně 50%. Výsledná sádrová suspenze se nanese na vakuových pásových filtrů, čímž se získá finální produkt s obsahem vlhkosti mezi 5% a 10%. Odvodněná sádra může být transportována do sila (2) nebo do obtoku (5) pro skladování. Produkt vstupuje do skladovacího prostoru sila pomocí centrálně umístěné násypky. Krátký dopravníkový šroub dopravuje sypký materiál na teleskopický skluz. V tomto šnekovém dopravníku je integrován měřič vlhkosti (4) ACO4, který nepřetržitě monitoruje obsah vlhkosti přicházející sádry.
Při vyprazdňování přepravují uloženou sádru do sloupku štěrbiny uprostřed sila. Materiál prochází vodorovnými štěrbinami a volně padá vnitřkem sloupu.
Sádra REA může být naložena do kamionu pomocí vypouštěcího šroubu v oblasti vykládky (3) nebo dopravena na dopravní pás.

Spolehlivá regulace vlhkosti před a během skladování sádry

Aby se dal produkt prodávat, musí být pro sádru vzniklou odsiřovacím spalin (FGD1/REA2) zajištěn obsah vlhkosti 10% nebo nižší. Aby se dosáhlo požadované kvality produktu, provádí se nepřetržité monitorování přítoku sádry ACO digitálním vlhkostním čidlem (5). Senzor vlhkoměru byl integrován přímo do šnekového dopravníku (4). Výhodou takového měření vlhkosti je dostupnost průměrné hodnoty měření vlhkosti z obou pásových sušáren v reálném čase.

Digitální systém měření vlhkosti ACO v duplexním šneku
| Digitální systém měření vlhkosti ACO v duplexním šneku

Digitální snímač dodávaný společností ACO je založen na kapacitním principu měření vlhkosti. Elektronika snímače se skládá z robustního zlatého pouzdra s robustním keramickým měřicím povrchem.

Během plnění sila měření vlhkosti detekuje obsah vlhkosti sádry v 10 sekundovém cyklu a ukazuje trend výsledků (6) v kontrolní místnosti. Na základě těchto výsledků může provozovatel rozhodnout, zda se sádra do sila uloží či nikoli.

Kalibrace měření ACO vlhkoměrů v elektrárně Uniper MPP3 byla provedena porovnáním různých laboratorních vzorků s digitálním výstupem měřicího senzoru. Vzorky (představující rozsah obsahu vlhkosti) byly odebrány během procesu plnění a analyzovány v laboratoři. Výsledky byly vztaženy k digitálnímu výstupu zařízení, aby se během procesu plnění (6) správně zobrazoval obsah vlhkosti v sádrovci z odsiřování (FGD1/REA2).

Monitorování vlhkosti uložené sádry REA v elektrárně Uniper
| Monitorování vlhkosti uložené sádry REA v elektrárně Uniper

Pro udržení obsahu vlhkosti sádry nepřetržitě v optimálním rozmezí během skladování je na dno sila nainstalován patentovaný drenážní systém. Protože při delším skladování má vlhkost tendenci pomalu migrovat do spodních vrstev sypkého materiálu v sila, čímž se zvyšuje obsah vlhkosti v této oblasti. Tato voda je odváděna přes membránu (geotextilie) a vrstvu zrnitého materiálu, ve kterém jsou instalovány drenážní trubky (7).

Silo na sádru.
| Silo na sádru.

Pro další zvýšení účinnosti drenážního systému lze instalovat volitelnou vakuovou jednotku. Voda z drenážního systému se v znovu používá v procesu odsiřování (FGD1/REA2).

Pohled do sila na sádru.
| Pohled do sila na sádru.

Výhody systému Eurosilo® s ACO online měřením vlhkosti sádry

Výhody přizpůsobeného systému Eurosilo® s online měřením vlhkosti v elektrárně Uniper MPP3

 • Žádný dopad na životní prostředí díky uzavřenému skladování v sila.
 • Maximální skladovací kapacita s minimální potřebou místa.
 • Nejbezpečnější způsob skladování na trhu.
 • Maximální logistická kontrola a flexibilita.
 • Snadné skladování a rekultivace sádry vzniklé odsiřovacím po delší době skladování odstraněním blokád a spékání materiálu.
 • Minimální provozní náklady a náklady na údržbu.
 • Vysoká dostupnost díky nízkým prostojům.
 • Spolehlivé řízení vlhkosti skladování pomocí ACO in-line měření vlhkosti.
 • Spolehlivá regulace vlhkosti během skladování díky patentovanému drenážnímu systému.

Zdroj: ACO News: Quality and moisture controlled FGD-Gypsum storage


 1. Zkratka FGD, z anglického: Flue-gas desulfurization - Odsíření kouřových plynů ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

 2. Zkratka REA, z německého: RauchgasEntschwefelungsAnlagen - Odsíření kouřových plynů ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎

 3. ESI Eurosilo - skladování bez hromadění materiálu ↩︎

 4. ACO - měření vlhkosti - sádra ↩︎