Při výrobě cihel a dlaždic se hlína, hlína a další složky mísí, navlhčují a tvarují. Protože je obsah vody důležitým parametrem jak pro sušení, tak i pro vypalování cihel, jsou tyto procesy nepřetržitě monitorovány pomocí ACO senzorů vlhkosti. Vzhledem k vlastnostem materiálu se v průběhu mnoha desetiletí se implementuje a již desetiletí osvědčuje použití zhutňovací jednotka (zde typ TFM1). Integrovaný senzor vlhkosti dosahuje nejlepších možných výsledků.