FluoroProbe

Značka: bbe Moldaenke

Ponorný měřící přístroj chlorofylu s diferenciací tříd řas v profilu v reálném čase. Automatické eliminace vlivu zákalu a vlivu žlutých látek [Colored dissolved organic matter (CDOM)]. Včetně senzorů tlaku a teploty.

Bbe FluoroProbe je vysoce citlivý měřicí přístroj pro analýzu chlorofylu s určením třídy řas. Jednotlivé profily jsou během měření prováděny u zelených řas, modrozelených řas / kyanobakterií, diatomů / dinoflagelátů a kryptofytů.

To umožňuje analýzu výskytu a distribuce např. Modrozelených řas na místě bez nutnosti laboratoře. Možné rušení způsobené žlutými látkami jsou eliminovány integrovaným korekčním faktorem CDOM.

Měření chlorofylu in vivo může být ovlivněno částicemi ve vodním útvaru. Proto je potřeba korekce, jestliže zákal je příliš vysoký. Modul bbe FluoroProbe s volitelným převodovým senzorem poskytuje automatickou korekci zákalu s použitím nejnovějšího softwarového rozšíření bbe ++. Korekce zákalu pomocí přístroje FluoroProbe činí stanovení chlorofylu ještě spolehlivějším.

Bbe FluoroProbe může rychle a spolehlivě stanovit obsah chlorofylu v různých třídách řas do hloubky 100 m (případně 1000 m). Data měření mohou být zobrazena v reálném čase na PC nebo uložena v sonde pro následné vyhodnocení.

bbe FluoroProbe II - představení přístroje a jeho příslušenství

Princip měření

Fluorescence řas (emise při vlnové délce přibližně 700 nm) způsobené excitací viditelným světlem závisí hlavně na přítomnosti chlorofylu-a, společného pigmentu ve světě rostlin. Výskyt jiných pigmentů je typický pro různé třídy řas. Interakce mezi těmito různými pigmentovými systémy s chlorofylem-a mají za následek speciální excitační spektrum pro třídy taxonomických řas.

Zvláštní vzory této fluorescence řas - tzv. Otisky prstů - se používají v fluorometrech bbe pro kvantifikaci různých tříd řas. Zdroje excitačního světla jsou LED s různými vlnovými délkami. Otisky prstů čtyř tříd řas a žlutých látek jsou již v FluoroProbe uloženy. Mohou být také přidány speciální uživatelsky definované otisky prstů.

NOVĚ! Automatická korekce zákalu

Funkce a informace

Výhody FluoroProbe

 • stanovení zelených řas, modrozelených řas (cyanobakterií), diatomů a kryptofytů
 • až 4 další třídy řasy mohou být kalibrovány uživatelem
 • až 4 měření za sekundu
 • korekce žlutých látek a kompenzace interferencí UV-LED
 • korekce zákalu
 • snižuje počet požadovaných mikroskopických laboratorních vyšetření
 • interní dobíjecí baterie
 • interní datalogger
 • PC software pro analýzu dat
 • možnosti: snímač tlaku, měření přenosu

Aplikace

 • monitorování životního prostředí
 • Systém včasného varování pro květy řas v limnologických a mořských vodních cestách
 • monitorování vod ke koupání modrozelených řas (cyanobakterie)
 • monitorování pitné vody (toxických) modrozelených řas
 • varování před výskytem jedovatých řas (např. toxinů sinic)
 • detekce chlorofylu a dalších pigmentů, jako je fykocyanin a fykoerythrin, fukoxantin a peridinin
 • monitorování akvakultury
 • monitorování přehrad
 • distribuce řas v Arktidě / Antarktidě
 • oceánografický výzkum
 • kotvení, experimenty, průběžná analýza
 • limnologický výzkum
 • výzkumu a výuky
 • měření stopovacích prvků

Software

Software bbe FluoroProbe dodávaný s přístrojem usnadňuje podrobnou analýzu dat. Všechna měření mohou být zobrazena číselně nebo graficky. Sekce měření dat lze zaznamenávat a tisknout pomocí funkce zoom. Data lze také exportovat do tabulkového programu (např. Excel). Všechna nastavení a kalibrace jsou prováděny softwarem.

Následující screenshoty ukazují příklady profilů distribuce řas v Plussee (jezero v severním Německu) zaznamenané v červnu 1999. Měření byla provedena na stejném místě v 10:00 a 12:00. Chlorofyl z dinoflagelátů převažoval ve skupině žluté. Změna profilu hloubky lze vysledovat zpět k vertikálnímu pohybu dinoflagelátů, které se aktivně přesouvají na hlubší úroveň díky přizpůsobení aktuální úrovni živin.

Specifická adaptace jednotlivých skupin řas může být zjištěna kvůli kryptofytě, jejichž maximální hodnota byla zjištěna při hloubce asi 5 m a během pozorovacího období se nemění. Modrozelené řasy a zelené řasy také ukazují distribuci v profilu hloubky, který je nezávislý na čase.

Jednotka Hydro-Wiper, která zabraňuje biologickému znečištění

FluoroProbe je nyní možné provozovat na ukotvených plošinách, ponořených z bójí nebo pevných měřicích stanic pomocí Hydro-Wiper (výrobce Zebra-Tech Ltd, NZ). Kartáče stěračů mohou být nastaveny tak, aby pravidelně čistili čočky měřící komory, aby se odstranily biofilmy a nečistoty, které se vytvářejí po dlouhou dobu provozu.

2 provozních režimů

Mobilní ponorná sonda: Rychlá a flexibilní koncentrace chlorofylu a stanovení třídy řasy v celém těle vody

Laboratorní operace s pracovní stanicí 25: Pracovní stanice pro 25ml skleněné kyvety s míchadlem je k dispozici pro laboratorní provoz. Další informace naleznete v části Informace o objednávání.