BBE BenthoTorch je efektní přístroj, který umožňuje měření koncentrací bentických řas v reálném čase. Tím může významně přispět ke zlepšení ekologického hodnocení stavu prostředí (kritéria EU WFD) a optimalizaci odběru vzorků v terénu tím, že eliminuje potřebu náhodných odběrů vzorků a jejich testování formou zdlouhavého mikroskopického pozorování.

Jedná se o přenosný přístroj do terénu pro kvantifikaci fluorescence chlorofylu-a in situ na různých substrátech, jako jsou kameny, či sediment. Není nutná příprava vzorku. BenthoTorch může doplňovat vzorkování tím, že zobrazuje výsledky na integrovaném displeji ihned po měření. Měření trvá pouhých 20 sekund.

Novinka! Nyní se senzorem GPS pro přesný záznam polohy

Měření koncentrace řas pomocí fluorescence

Bbe BenthoTorch využívá in vivo buněčné fluorescence řas: Mobilní pigmenty jsou vybuzené LED v různých barvách (vlnových délkách světla) a vyzařují červené fluorescenční světlo jako přírodní jev s vysokou citlivostí. Intenzita fluorescence chlorofylu se využívá k výpočtu různých druhů řas jako chlorofyl-a, jmenovitě:

 • bentické zelené řasy (chlorophyta),
 • bentické sinice (cyanobakterií)
 • a bentické rozsivky (diatomeae).

Výpočet se provádí interně pomocí optimalizovaných algoritmů. Výsledky jsou zobrazeny na displeji a uloženy do vnitřní paměti. Zapouzdřený USB port umožňuje přenos dat do PC. Software je dodáván zdarma.

Unikátní metoda fluorometrie od bbe Moldaenke

Inovativní koncepce ovládání - rychlé měření

Přístroj je robustní a zcela uzavřený což umožňuje nasazení v náročných podmínkách. Je řízen přes transparentní kryt pomocí dotykových tlačítek, které se nacházejí pod displejem. Klíčové kroky jsou potvrzeny vibračním signálem. Tímto způsobem je možné zajistit bezpečný provoz přístroje i ve vlhkém prostředí. Přístroj může být nasazen až do hloubky 10 metrů. Sonda je vybavena vnitřním dobíjecím akumulátorem, takže pro provoz není potřebný napájecí kabel.

Výhody měření BenthoTorch fluorescence

 • Simultánní stanovení zelených řas (chlorophyta), sinic (cyanobakterií) a rozsivek (diatomeae).
 • Vzorkování nebo přípravku.
 • Rychlý, přenosný provoz.
 • Výsledek ihned zobrazen na přístroji, s vnitřní pamětí pro ukládání dat.

Aplikace

 • EU WFD hodnocení ekologického stavu – evropský předpis,
 • revitalizační projekty,
 • monitorování životního prostředí,
 • limnologická práce,
 • výzkum a vzdělávání.

Software

Funkce přístroje

 • start / stop
 • přístup ke všem uloženým hodnotám
 • on-line zobrazení výsledků měření
 • vstup parametrů: měření času, interval, GPS zap / vyp
 • (re-) kalibrace přístroje

PC softwarové funkce

 • vyhledávání a správa dat
 • zobrazení a ukládání naměřených dat
 • grafické zobrazení měření času
 • export dat do aplikace MS Excel a ASCII souborů
 • GPS export dat do např. Google Earth