PhycoLabAnalyser (PhycoLA)

Značka: bbe Moldaenke

Přenosný a robustní systém včasného varování pro detekci sinic a volného fykocyaninu v laboratoři i v terénu.

Uvolňování biotoxinů ze škodlivých sinic je spojeno s náhodným uvolňováním pigmentu fykocyaninu.

bbe PhycoLabAnalyser* (PhycoLA) nabízí simultánní stanovení koncentrace chlorofylu, transmise, a případně také fotosyntetickou aktivitu mikrořas ve skleněné kyvetě o objemu 25 ml. Navíc PhycoLA měří množství nenavázaného volného fykocyaninu (nevázaný fykocyanin), které odráží uvolňování obsahu sinic, jako jsou toxiny a látky negativně ovlivňujících chuť a způsobujích zápach vody.

Novinka! Stanovení fykocyaninu - ukazatele cyanotoxinů a látek negativně ovlivňujících chuť a způsobujích zápach vody.

Obsažený chlorofyl a fykocyanin jsou excitovány barevnými LED a přiřazeny různým třídám řas. PhycoLabAnalyser umožňuje přímé měření bez přípravy vzorků filtrací nebo rozpouštědlem. Fluorescenční signály f0, f a fm se používají pro výpočet fotosyntetické aktivity pomocí metody parametrů GENTY. Korekce žlutých látek (CDOM) se také používá k správnému výpočtu celkového obsahu chlorofylu. Zařízení je prakticky bezúdržbové a velmi jednoduché k provozu, čímž šetří čas i peníze.

Fyziologická výkonnost řas (aktivita řas) při fotosyntéze se určuje exitací pomocí doplňkového osvětlení z pozadí. Výsledná proměnlivá fluorescence umožňuje výpočet aktivity řas udávané jako parametr Genty. Tento Gentyho parametr představuje kvantový výtěžek a je také vyjádřením vitality řas.

PhycoLa | bbe moldaenke GmbH © * patentováno

bbe unique method of fluorometry

Funkce a informace

Výhody bbe PhycoLa

 • Rychlé a jednoduché měření chlorofylu s diferenciací tříd řas
 • Měření fykocianinu - indikátor pro cyanotoxiny, jakož i příchutě a vonné látky
 • Automatická koreckce zákalu až do 200 FTU
 • Bezúdržbový
 • Snadné použití
 • Přímé měření bez přípravy
 • Včetně notebooku
 • Integrovaná míchačka
 • Odolné vůči vodě
 • Provoz PC s programem bbe
 • Jednoduchý export dat
 • Robustní přepravní pouzdro

Aplikace

 • Monitorování a hodnocení kvality vody
 • Monitorování nádrží
 • Procesní sledování ve vodárenství
 • Monitorování životního prostředí a hygieny
 • Chemické posouzení
 • Zkoušky toxicity
 • Analýza kontaminovaných míst
 • Limnologické práce
 • Výzkum a výuka
 • Oceánografie
 • Laboratorní testy
PhycoLabAnalyser (PhycoLA) Introduction

Software

Databázový software bbe ++

Software bbe dodávaný s přístrojem usnadňuje podrobnou analýzu dat. Všechna měření mohou být zobrazena číselně nebo graficky. Sekce měření dat lze zaznamenávat a tisknout pomocí funkce zoom. Data lze také exportovat do tabulkového programu (např. Excel). Všechna nastavení a kalibrace jsou prováděny softwarem.

bbe Phycosens with bbe++ software