AlgaeLabAnalyser

Značka: bbe Moldaenke

Rychlá analýza v laboratoři Určení koncentrace chlorofylu, oddělení řas a fotosyntetické aktivity pro vědecké i rutinní analýzy.

Stanovení koncentrace chlorofylu, tříd řas a fotosyntéza pro vědeckou a rutinní analýzu

bbe AlgaeLabAnalyser nabízí současně stanovení koncentrací chlorofylu, přenosu a - volitelně - fotosyntetickou aktivitu mikroskopických mikročástic v 25 ml skleněné kyvetě. Obsah chlorofylu je vzrušen barevnými diodami LED a přidělen do různých tříd řas.

AlgaeLabAnalyser umožňuje přímé měření bez přípravy vzorků filtrací nebo rozpouštědlem. Fluorescenční signály f 0, f, fm se používají pro výpočet fotosyntetické aktivity pomocí metody parametru Genty. Korekce žlutých látek (CDOM) se také používá k správnému výpočtu celkového obsahu chlorofylu.

Princip měření

Fluorescence řas prostřednictvím excitace s viditelným světlem závisí hlavně na chlorofylu-a, pigmentu široce rozšířeném ve světě rostlin. Přítomnost jiných pigmentů je typická pro různé třídy řas. Interakce těchto různých systémů pigmentů s chlorofylem-a má za následek speciální excitační spektrum pro taxonomické třídy řas.

Zvláštní vzory této fluorescence řas - tzv. otisky prstů - se používají v fluorometrech bbe pro kvalifikaci různých tříd řas. Zdrojem světla pro excitaci jsou LED s vybranými vlnovými délkami. Otisky prstů čtyř tříd řas a pro žluté látky jsou v přístroji předem definovány. Mohou však být také definovány speciální otisky prstů specifické pro uživatele.

Určení aktivity řas (parametr Genty) se provádí pomocí doplňkového podsvícení.

bbe unique method of fluorometry

Funkce a informace

Výhody AlgaeLabAnalyser

 • rychlé a jednoduché stanovení chlorofylu pomocí analýzy tříd řas
 • bezúdržbový
 • jednoduché ovládání
 • přímé měření bez přípravy vzorku filtrací, zředěním
 • nejmodernější notebook v rozsahu dodávky
 • integrované míchadlo
 • Ovládání PC pomocí softwaru bbe ++
 • jednoduchý export dat
 • volitelný pevný disk pro mobilní nasazení
 • volitelná externí baterie

Aplikace

 • analýza a hodnocení vodních cest
 • obecné environmentální hodnocení
 • monitorování příjmu
 • chemický rozbor
 • testování toxicity
 • detekce odpadu
 • monitorování přehrad
 • limnologické práce
 • výzkumu a vzdělávání
AlgaeLabAnalyzer software
| AlgaeLabAnalyzer software

Software

Databázový software slouží k záznamu a analýze dat. Nejdůležitější funkce jsou ...

 • úsporu dat a parametrů kdykoliv
 • grafické zobrazení všech naměřených hodnot
 • on-line zobrazení v síti LAN
 • kalibrace přístroje
 • parametrizace měření
 • export dat do EXCEL a textových souborů
 • tisková funkce
 • následné kalibrace tříd řas
bbe++ software

Tech spec

Tech spec