AlgaeLabAnalyser

Značka: bbe Moldaenke

Rychlá analýza v laboratoři i v terénu. Určení koncentrace chlorofylu, oddělení řas a fotosyntetické aktivity pro vědecké i rutinní analýzy.

Stanovení koncentrace chlorofylu, tříd řas a fotosyntéza pro vědeckou a rutinní analýzu

bbe AlgaeLabAnalyser nabízí současně stanovení koncentrací chlorofylu, přenosu a - volitelně - fotosyntetickou aktivitu mikroskopických mikročástic v 25 ml skleněné kyvetě. Obsah chlorofylu je vzrušen barevnými diodami LED a přidělen do různých tříd řas.

AlgaeLabAnalyser umožňuje přímé měření bez přípravy vzorků filtrací nebo rozpouštědlem. Fluorescenční signály f 0, f, fm se používají pro výpočet fotosyntetické aktivity pomocí metody parametru Genty. Korekce žlutých látek (CDOM) se také používá k správnému výpočtu celkového obsahu chlorofylu.

AlgaeLabAnalyser Intro

Princip měření

Fluorescence řas (emise při vlnové délce přibližně 700 nm) způsobené excitací viditelným světlem závisí hlavně na přítomnosti chlorofylu-a, pigmentu široce rozšířeném ve světě rostlin. U řas se vyskytují další specifické pigmenty typické pro jejich jednolivé taxonomické třídy. Interakce mezi těmito různými pigmentovými systémy s chlorofylem-a mají za následek speciální excitační spektrum.

Tato speciální excitační spektra při fluorescenci řas - tzv. Otisky prstů - se používají v fluorimetrech bbe Moldaenke pro kvalifikaci a kvantifikaci zastoupní jednolivých tříd řas ve vzorku. Zdrojem excitačního světla jsou LED s různými vlnovými délkami. V přístroji jsou, na zákaldě kalibrací s živými kultůrami řas, předdefinovány "Otisky prstů" čtyř běžných tříd řas a také jeden předdefinovaný "Otisk prstu" žluté látky (Yellow Substances - YS).

Je dostupná uživatelská kalibrace, díky níž mohou být přidávány další spektrální "otisky prstů" jak pro řasy (např. Planktothrix rubescens) tak pro žluté látky (Yellow Substances - YS) např. specifickcé pro Vámi sledovaný vodní útvar.

Volitelné: Určení aktivity řas podle Gentyho (parametr Genty): Fyziologická výkonnost řas (aktivita řas) při fotosyntéze se určuje exitací pomocí doplňkového osvětlení z pozadí. Výsledná proměnlivá fluorescence umožňuje výpočet aktivity řas udávané jako parametr Genty. Tento Gentyho parametr představuje kvantový výtěžek a je také vyjádřením vitality řas.

bbe unique method of fluorometry

Funkce a informace

Výhody AlgaeLabAnalyser

 • rychlé a jednoduché stanovení chlorofylu pomocí analýzy tříd řas
 • bezúdržbový
 • jednoduché ovládání
 • automatická korekce zákalu
 • přímé měření bez přípravy vzorku filtrací, zředěním
 • nejmodernější notebook v rozsahu dodávky
 • integrované míchadlo
 • Ovládání PC pomocí softwaru bbe ++
 • jednoduchý export dat
 • volitelný pevný disk pro mobilní nasazení
 • volitelná externí baterie

Aplikace

 • analýza a hodnocení vodních cest
 • obecné environmentální hodnocení
 • monitorování příjmu
 • chemický rozbor
 • testování toxicity
 • detekce odpadu
 • monitorování přehrad
 • limnologické práce
 • výzkumu a vzdělávání
AlgaeLabAnalyzer software
| AlgaeLabAnalyzer software

Software

Databázový software slouží k záznamu a analýze dat. Nejdůležitější funkce jsou ...

 • úsporu dat a parametrů kdykoliv
 • grafické zobrazení všech naměřených hodnot
 • on-line zobrazení v síti LAN
 • kalibrace přístroje
 • parametrizace měření
 • export dat do EXCEL a textových souborů
 • tisková funkce
 • následné kalibrace tříd řas
bbe++ software

Tech spec

Tech spec