Obsah:

Je zataženo? Skvělé!

I když může krásný slunečný den přímo lákat pro výlet za měřením do terénu, pravdou je, že měření více svědčí zatažená obloha.

  • Obecně: naměřená intenzita fluorescence by měla být vztažena k obsahu chlorofylu-a. To funguje dobře, pokud excitace probíhá s nízkou excitační (budící) energií.
  • Zařízení bbe používají LED, které jsou vhodné pro tento druh buzení. Nicméně jasné sluneční světlo působící na povrch vodního masy vede k vysoké energizaci fotosyntetického aparátu buněk řas.
  • Řetězec přenosu elektronů při přenosu energie buňky se stává úzkým hrdlem a přebytečná energie je pak emitována jako dodatečná fluorescence. Což může vést k nadhodnocení výsledků měření.
  • Prakticky pak stanovení vykazuje větší rozptyl hodnot chlorofylu.
  • Krátká adaptace na tmu – pokud je to možné – je vždy užitečná.
  • Dokonce i provoz ve stínu zlepší výsledky.

Pokud tedy provádíte měření blízko hladiny za slunčného dne, výsledkům Vašeho měření prospěje, pokud se Vám podaří měřící oblast zastínit - třeba slunečníkem.

Schema unikátní spekto-fluorimetrické metody od bbe Moldaenke
| Schema unikátní spekto-fluorimetrické metody od bbe Moldaenke

Velké kolonie sinic. Když se buňky navzájem stíní.

Ano, velké koloniálnie sinic a dalších tříd řas jsou pro spektrofluorometrický pricip měření omezením. V kolonii se jednotlivé buňky navzájem stíní. Může tak být stíněno jak excitační světlo z LED přístroje, tak následná světelná opověď fotosyntetického aparátu buněk řas.

Pokud budete provádět měření přímo v mase vodního květu, přístroje správně určí třídu řas. Mohou mít však problém přesně určit jejich koncentraci resp. koncentraci chorofylu-a, která, může být podhodnocena díky stínění. Stím je potřeba počítat.

Maximální udávaná měřitelná koncentrace např. pro chlorofyl-a fluorometrickými sondami bbe je až do 500 μg Chl-a/l (min. koncentrace 0 μg Chl-a/l a s rozlišením až 0.01 μg Chl-a/l). Tato hodnota je extrémně vysoká a pro praktické použití by měla být zcela dostačující. Například s ohledem na doporučení v metodických pokynech SZÚ pro pitnou vodu, podle kterých má být vyhlašován:

  • Signalizační stupeň 1 již při koncentraci ≥ 1 μg/l Chl-a/l
  • Signalizační stupeň 2 již při koncentraci ≥ 50 μg/l Chl-a/l
Sinice jednobuněčné, koloniální a vláknité. Slizovitý obal - Glycocalyx (mucilaginous / mucilage sheath)
| Sinice jednobuněčné, koloniální a vláknité. Slizovitý obal - Glycocalyx (mucilaginous / mucilage sheath)

Vliv zákalu a Žlutých látek, ano velký problém. NE však pro přístroje bbe!

Ani zákalu ani obsahu Žlutých látek (CDOM-fDOM) se nemusíte obávat. Přístroje bbe Moldaenke automaticky eliminují tyto vlivy zákalu (až do 200 FTU) a vlivu žlutých látek (CDOM) díky jejich kompenzaci přímo v průběhu měření.

Více viz Korekce zákalu v bbe fluorometrech a bbe Moldaenke zavádí korekci žlutých látek (Yellow Substances) při měření fluorescence chlorofylu-a in vivo

Bubliny, bublinky

Bubliny, bublinky přítomné v měřícím prostoru mohou ovlivňovat měření a je třeba se jich vyvarovat. Mějte toto prosím na paměti. Bublinkám je při fluorometrickém měření nutné se vyhnout, výjímkou jsou snad jen bublinky ve formě šampaňského.

Pravidelná kalibrace a její kontrola

Spektrofluorometry bbe Moldaenke jsou jako jediné na trhu od výrobce kalibrované na skutečných řasách (ne jen nějakým na teplotu citlivým barvivem). Kontrolujte si pravidelně stav kalibrace přístroje pomocí dodávaných doplňků. V pravidelných intervalech (určitě alespoň 1x za 2-3 roky) dopřejte Vašemu špičkovému přístroji rekalibraci v laboratořích bbe Moldaenke.

Potřbujete kalibraci Vašeho přístroje?, rádi byste si zkontrolovali její stav? potřebujete poradi?

Neváhejte a kontaktujte nás →