Železná ruda, uhlí, křemenný písek a další složky se mísí a slinují. V dalším kroku se tato směs roztaví ve vysoké peci. Senzory ACO určují zbytkovou vlhkost těchto produktů v reálném čase před jejich smícháním.

Komponenty se přesovájí ze sila pomocí dopravníkového pásu. Úprava výšky na výstupu udržuje stabilní výšku materiálu. Dopravní pás tlačí železnou rudu rovnoměrně pod lyžinu s integrováným snímačem vlhkosti. To umožňuje přesné stanovení obsahu vody.