MicroTrace™ OVA7100 (Dual Cell)

Značka: Modern Water

Online monitoring stopových, těžkých kovů 24/7. Konfigurovatelný pro sledování 23 různých kovů. Velmi nízké hladiny detekce (do 0,1 μg/l*). Vysoká úroveň přesnosti a opakovatelnosti - vynikající korelace s laboratorními metodami (AAS, ICP-MS).

  • 24-hodinové monitorování až 3 proudů vzorků v odpadní nebo (6 v pitné vodě).
  • Přesnější, citlivější a méně náchylné k interferencím než kolorimetrické metody. Barva nebo zákal nemají vliv na metodu.
  • 30 let vývoje aplikací, validačních studií a akademických referencí.
  • Možnost předúpravy kyselým/UV rozkladem pro odstranění interferencí a umožnění sledování celkových a rozpuštěných koncentrací.
  • Modulární konstrukce.
  • Výsledky uložené v interní pevné paměti.
  • Programovatelné alarmové výstupy pro vzorky mimo rozsah nebo poruchy systému.
  • Pevné elektrody - bez nebezpečné elementární rtuti.

Přístroje MicroTrace OVA7100 a OVA7100 Dual Cell jsou plně automatizované on-line monitory kovů, které umožňují kontinuální nebo intervalové monitorování kovů v procesních tocích, odpadních vodách, řekách a pitné vodě.

Měření stopových kovů ve vodních tocích, ať už se jedná o pitnou vodu, podzemní vodu, říční vodu, odpadní vody z továren, půdní vody nebo výpusti z ČOV, je důležitou součástí moderního monitoringu životního prostředí.

Přístroje MicroTraceTM OVA7100 a OVA7100 Dual Cell jsou robustní a spolehlivé, mohou je obsluhovat technici kdekoli na světě a jejich údržba je poměrně nenáročná. Přenosné, laboratorní a online systémy mají celosvětovou pověst díky kvalitě, spolehlivosti a snadnému použití, což zákazníkům umožňuje monitorovat hladiny znečišťujících látek, optimalizovat procesy, minimalizovat škody na životním prostředí a chránit zdraví zaměstnanců i široké veřejnosti.

Přístroje MicroTraceTM OVA7100 a OVA7100 Dual Cell využívají mezinárodně uznávanou technologii voltametrie ASV a CSV [Anodická a Katodická Stripping Voltamtrie], která umožňuje rychlé a přesné stanovení kovů na úrovni mikrogramů na litr (ppb), přímo srovnatelné s laboratorní analýzou pomocí AAS nebo ICP. Voltametrie nabízí mezinárodně uznávanou alternativu k laboratorním analýzám nebo automatickým vzorkovačům. Řada výrobků MicroTrace™ OVA společnosti Modern Water je cenově výhodná, přesná, snadno použitelná a snadno integrovatelná do stávajících systémů.

Mohou zajistit monitorování několika souběžných proudů vzorků v reálném čase, konfigurovaných podle individuálních požadavků zákazníka. Předúprava vzorků může zahrnovat rozklad pro odstranění potenciálních interferencí. Anodická Stripping Voltamtrie [ASV] není ovlivněna hliníkem, sodíkem, vápníkem, hořčíkem, chlorem nebo jinými solemi, které jsou často přítomny v průmyslových vzorcích a mohou způsobit problémy při jiných metodách analýzy.

Přístroje MicroTraceTM OVA7100 a OVA7100 Dual Cell společnosti Modern Water lze vybavit různými možnostmi předúpravy a odběru vzorků, které umožňují přesnou analýzu většiny typů vody. Kliknutím sem získáte další informace o naší nabídce příslušenství.

MicroTrace™ OVA používají k voltametrické analýze kovů v roztoku polovodičové elektrody.

Obvyklé meze detekce pro monitory MicroTrace™ OVA

Obvyklé meze detekce pro online monitory těžkýh kovů MicroTrace™ OVA a přenosné MicroTrace™ PDV:

Poznámky:

* pomocí metody LabCell.
** Cr(tot) na OVA funguje nejlépe, pokud se provádí samostatně, nikoli společně s jinými kovy.

Limity se liší podle typu vzorku. Jsou uvedeny typické hodnoty pro čistou vodu. Výše uvedené hodnoty jsou typické za předpokladu relativně čistých vzorků, jako jsou pitné nebo přírodní vody. Znečištěné nebo průmyslové vody mohou mít vyšší detekční limity.

Za určitých podmínek je přístroj OVA7100 často schopen dosáhnout nižších detekčních limitů. Kontaktujte nás prosím pokud požadujete nižší detekční limity.

Jedná se o pracovní tabulku (hodnoty aktuální v květnu 2018), která se mění v závislosti na zdokonalování metod a vývoji nových. Kontaktujte nás prosím a probereme VAší konkrétní aplikaci.

Výkonnost přístroje je pouze jedním z faktorů limitů detekce, které se liší v závislosti na aplikaci. Limity detekce při nízkých koncentracích ovlivňuje také kontaminace prostředí, čistota činidla a další faktory.

Kov Název MicroTrace™ PDV (přenosný) MicroTrace™ OVA (on-line)
Ag Stříbro 0.5μg/l 2 μg/l
As(III) Arsen (III) 0.5 μg/l 1.5 μg/l
As(total) Arsen 0.5 μg/l 2 μg/l
Au Zlato 2 μg/l 5 μg/l
Bi Bismut 2 μg/l
Cd Kadmium 0.5 μg/l 0.3 μg/l
Co Kobalt 10 μg/l (1 μg/l *) 10 μg/l
Cr(VI) Chrom (VI) 5 μg/l (1 μg/l *) 10 μg/l
Cr(total) Chrom 10 μg/l 10 μg/l**
Cu Měď 0.5 μg/l 0.5 μg/l
Fe Železo 5 μg/l 10 μg/l
Hg Rtuť 0.1 μg/l 0.1 μg/l
Mn Hořčík 2 μg/l 10 μg/l
Mo Molybden 1 μg/l* 1 μg/l
Ni Nikl 5 μg/l 7 μg/l
Pb Olovo 0.5 μg/l 0.7 μg/l
Pd Palladium 5 μg/l 5 μg/l
Sb(III) Antimon (III) 5 μg/l 5 μg/l
Se(IV) Selen (IV) 5 μg/l 10 μg/l
Sn Cín 5 μg/l 5 μg/l
Te Tellur 10 μg/l 10 μg/l
TI Thallium 2 μg/l 0.5 μg/l
U Uran 1 μg/l* 5 μg/l
Zn Zinek 0.5 μg/l 10 μg/l