MicroTrace™ PDV 6000 ultra

Značka: Modern Water

Laboratorní i terénní stanovení stopových a těžkých kovů - detekce už od 0.1 μg/L. Modern Water MicroTrace™ PDV [Portable Digital Voltametry] pracuje na principu anodická stripping voltametrie - citlivá a cenově dostupná metoda.

Měření stopových a těžkých kovů ve vodě, půdě, sedimentech, v potravinách nebo při testování materiálů, bylo vždy důležitou součástí moderního monitoringu životního prostředí. Voltametrie nabízí mezinárodně uznávanou alternativu k laboratorní analýze. MicroTrace™ PDV společnosti Modern Water poskytuje vynikající možnost charakterizace ohnisek znečištění a zdrojů kontaminace přímo v terénu.

Osvědčené monitory stopových a těžkých kovů Modern Water jsou již více než dvacet let špičkou na trhu. Poskytují snadný způsob generování a ukládání dat v reálném čase, což umožňuje i rozhodování v reálném čase. Zařízení MicroTrace PDV může být cenově výhodnější než laboratorní analýza a lze je používat jako "stand-alone" zařízení nebo připojené k PC s výkonným softwarem VAS.

 • Jeden přístroj lze nakonfigurovat pro měření až 24 různých kovů.
 • Analýza v laboratoři nebo v terénu již od 0,1 μg/l - což je u mnoha cílových kovů méně než uvádí legislativa pro pitnou vodu.
 • Přesnější, citlivější a méně náchylné k interferencím než kolorimetrické metody. Barva nebo zákal nemají vliv na metodu.
 • Vynikající korelace s laboratorními metodami (AAS, ICP-MS), ale mnohem nižší pořizovací i provozní náklady.
 • 30 let vývoje aplikací, validačních studií a akademických referencí
 • Pevné elektrody - víceletá životnost a žádná nebezpečná elementární rtuť.
 • Samostatný terénní přístroj - kompaktní, lehké pouzdro umožňuje použití v terénu.
 • Specifikace vybraných kovů podle lability a oxidačního stavu.
 • Síťový zdroj nebo dobíjecí baterie pro použití v terénu
 • Vysoká úroveň přesnosti a opakovatelnosti

Rychlá analýza v terénu v kombinaci s nízkými náklady na test Vám umožní:

 • okamžitou identifikaci problémů
 • interaktivní odběr vzorků pro lokalizaci a identifikaci zdroje a určení rozsahu kontaminace.
 • rozhodování o nápravě přímo v místě, což šetří čas a zvyšuje efektivitu.
 • větší počet míst odběru vzorků, což zlepšuje charakterizaci lokality a snižuje náklady na sanaci.
Modern Water - MicroTrace PDV

Obvyklé meze detekce pro monitory MicroTrace™ PDV

Obvyklé meze detekce pro přenosné MicroTrace™ PDV a pro online monitory těžkýh kovů MicroTrace™ OVA:

Poznámky:

* pomocí metody LabCell.
** Cr(tot) na OVA funguje nejlépe, pokud se provádí samostatně, nikoli společně s jinými kovy.

Limity se liší podle typu vzorku. Jsou uvedeny typické hodnoty pro čistou vodu. Výše uvedené hodnoty jsou typické za předpokladu relativně čistých vzorků, jako jsou pitné nebo přírodní vody. Znečištěné nebo průmyslové vody mohou mít vyšší detekční limity.

Za určitých podmínek je přístroj OVA7100 často schopen dosáhnout nižších detekčních limitů. Kontaktujte nás prosím pokud požadujete nižší detekční limity.

Jedná se o pracovní tabulku (hodnoty aktuální v květnu 2018), která se mění v závislosti na zdokonalování metod a vývoji nových. Kontaktujte nás prosím a probereme VAší konkrétní aplikaci.

Výkonnost přístroje je pouze jedním z faktorů limitů detekce, které se liší v závislosti na aplikaci. Limity detekce při nízkých koncentracích ovlivňuje také kontaminace prostředí, čistota činidla a další faktory.

Kov Název MicroTrace™ PDV (přenosný) MicroTrace™ OVA (on-line)
Ag Stříbro 0.5μg/l 2 μg/l
As(III) Arsen (III) 0.5 μg/l 1.5 μg/l
As(total) Arsen 0.5 μg/l 2 μg/l
Au Zlato 2 μg/l 5 μg/l
Bi Bismut 2 μg/l
Cd Kadmium 0.5 μg/l 0.3 μg/l
Co Kobalt 10 μg/l (1 μg/l *) 10 μg/l
Cr(VI) Chrom (VI) 5 μg/l (1 μg/l *) 10 μg/l
Cr(total) Chrom 10 μg/l 10 μg/l**
Cu Měď 0.5 μg/l 0.5 μg/l
Fe Železo 5 μg/l 10 μg/l
Hg Rtuť 0.1 μg/l 0.1 μg/l
Mn Hořčík 2 μg/l 10 μg/l
Mo Molybden 1 μg/l* 1 μg/l
Ni Nikl 5 μg/l 7 μg/l
Pb Olovo 0.5 μg/l 0.7 μg/l
Pd Palladium 5 μg/l 5 μg/l
Sb(III) Antimon (III) 5 μg/l 5 μg/l
Se(IV) Selen (IV) 5 μg/l 10 μg/l
Sn Cín 5 μg/l 5 μg/l
Te Tellur 10 μg/l 10 μg/l
TI Thallium 2 μg/l 0.5 μg/l
U Uran 1 μg/l* 5 μg/l
Zn Zinek 0.5 μg/l 10 μg/l