HYGROPHIL H 4230-10

Značka: Ultrakust

Kontinuální měření vlhkosti v agresivních a znečištěných plynech v průmyslových procesech pro teploty média +1000°C! Samočistící princip, bez nutnosti kalibrace, bez driftu.

 • Ultimátní přesnost a dlouhodobá stabilita.
  Kontinuální měření vlhkosti v průmyslových procesech do teploty média až +1000°C!
 • Bez kalibrací, samočistící.
  Unikátní, patentovaný a zároveň desetiletími v praxi ověřený samočistící princip měření BARTEC Hygrophil® H - impact jet psychrometer (psychrometr s metodou dopadajícího proudu) - umožňuje provádět extrémně přesná měření vlhkosti bez nutnosti kalibrace a rekalibrací.
 • Odolnost vůči agresivním plynům (jako SO2, SO3, HCl).
  Vysoká odolnost proti korozi a znečištění. Zejména vhodný pro měření vzduchu s mimořádnou zátěží jakou jsou např. olejové páry, plyny rozpustné ve vodě, rozpouštědla, agresivní kyseliny a prach.
 • Testováno a schváleno TÜV v souladu s. s BImSchV (13., 17., 27., 30.).
  Udělen certifikát TÜV - pro měření vlhkosti ve spalinách. Odpovídá ustanovením německého zákona o ochraně ovzduší 17. BimSchV. Měřící princip je taxativně uveden jako metoda pro určení množství vody v emisích v příloze č. 6 prováděcí vyhlášky k zákonu na ochranu ovzduší.

Jako vysoce speciální patentovaný přístroj se používá pro kontinuální měření vlhkosti vzduchu v průmyslových procesech.

Je konstruován s průběžným efektem samočištění, který umožňuje měření i při kontaminaci měřeného plynu olejovými a tukovými parami, rozpouštědly, plyny rozpustnými ve vodě a solemi, včetně látek agresivních. Je vysoce odolný vůči korozi díky speciálnímu výběru použitých materiálů.
Měřený vzduch může být i extrémně zatížený kyselinami a jinými agresivními látkami, včetně prachových částic.

Příklady využití vlhkoměru:

 • Elektrárny, spalování odpadu a biomasy: měření emisí, regulace rychlosti spalování, ochrana filtru, detekce poškození kotle
 • Velkokapacitní sušárny a sušící zařízení nejrůznějšího charakteru: úspora energie díky regulaci vlhkosti odpadního vzduchu, sušení pevných látek a tekutých látek, jako je zboží v rolích, sypký materiál, mléko, káva, čaj
 • Měření emisí: teplárny, elektrárny, cementárny, spalovny odpadů a pod. Přesné stanovení objemu roční bilance skutečně vypouštěných emisí odpočtem objemu vodních par - stanovení hmotnostního toku.
 • Kontinuální měření rosného bodu umožňuje optimalizovat teplotu plynů a přitom zamezuje nežádoucí kondenzaci, způsobující korozi, špatnou funkci odlučovačů popílku, zalepení textilních filtrů a pod.
 • Pečicí a varné pece a horkovzdušné tunely pro velkokapacitní úpravu potravin: regulace procesního klimatu
 • Technologie orientované na budoucnost: procesní měření ve výzkumných ústavech a všdeckých institucích (příklad: kyslíko-palivový proces zplyňování biomasy)
 • Chemický průmysl a chemické procesy všeobecně, např. procesy s kyselinou sírovou při získávání mědi
 • Detekce úniku páry: Přístroj plní také velmi specifickou funkci detektoru těsnosti parních systémů a detekce úniku páry [Steam Leak Detection (SLD)] při výrobě tepla a elektrické energie. Spolehlivou detekcí růstu obsahu vodních par a včasným varováním přináší značné úspory jak při provozu, tak při následných minimalizovaných opravách zařízení.

Měřící princip

Princip: impact jet psychrometer (psychrometr s metodou dopadajícího proudu)

Fyzikální princip Hygrophil® H 4230
| Fyzikální princip Hygrophil® H 4230
(1) Nádrž na vodu; (2) Vodní čerpadlo; (3) Měřicí komora; (4) Proud plynu; (5) Pt100: teplota suchého teploměru [dry-bulb temperature (DB)]; (6) Pt100: teplota vlhkého teploměru [wet-bulb temperature (WB)]

Psychrometrická metoda je jednou z nejrozšířenějších a světově zavedených metod měření vlhkosti vzduchu.

Psychrometr se skládá ze dvou teploměrů, z nichž jeden, mokrý teploměr, je umístěn v měřicí cele naplněné vodou. Druhý teploměr měří přímo teplotu plynu, tzv. teplotu suchého teploměru.

Čím je vzduch sušší, tím více vody se odpařuje, dochází k většímu ochlazování odpařováním a tím větší je teplotní rozdíl mezi oběma teploměry.

Způsob zjištění vlhkosti je založen na měření tzv. mezního adiabatického ochlazení – realizuje se jako ochlazení mokrého teploměru v proudu vzduchu. Ochlazení je závislé na rozdílu parciálního tlaku sytých par při teplotě, na které se ustálí mokrý teploměr, a parciálního tlaku vodních par v okolním vzduchu.

Čím menší je relativní vlhkost, tím intenzivněji se ze smočeného teploměru odpařuje voda, a také tím větší je rozdíl mezi údaji obou teploměrů. Podle tohoto psychrometrického rozdílu se podle tabulek nebo podle normogramů určuje tlak vodní páry ve vzduchu a z něj relativní vlhkost.

Pomocí psychrometrických vzorců je možné z rozdílu teplot určit absolutní vlhkost vzduchu a další parametry.

Psychrometrický princip měření je jednou z nejpřesnějších metod a je bez driftu i v procesech s korozivními plyny. Výpočtový základ je uveden v normě. Naše know-how je v měřicí komoře.

Schéma měřicí cely přístroje BARTEC HYGROPHIL H 4230-10
| Schéma měřicí cely přístroje BARTEC HYGROPHIL H 4230-10
(1) vstup analyzovaného plynu, (2) venturiho trubice, (3) "suchý" platinový teploměr [dry-bulb temperature (DB)], (4) keramický válec, (5) "vlhkým" platinovým teploměrem [wet-bulb temperature (WB)], (6) vstup vody, (7) plynová vývěva

Analyzovaný plyn (1) zbavený hrubých prachových částic prochází filtrem, který zachycuje částice nejmenších průměrů, do trubice vyhřívané topnou spirálou, která udržuje analyzovaný plyn na takové teplotě, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Po stabilizaci rychlosti proudění Venturiho trubicí (2) proudí do teploměrné komory, kde je umístěn "suchý" platinový teploměr (3). Odtud směřuje do měřicí komory, v níž je umístěn keramický válec (4) naplněný vodou. Hladina vody ve válci je udržována na konstantní výšce kontrolované fotobuňkou. Laminární proud plynu o definovaném průtoku, statickém tlaku a teplotě v této komoře definovaným způsobem proudí nad hladinu vody. Odpařování této vody z hladiny způsobuje v závislosti na obsahu vodní páry v měřeném plynu snížení teploty vody ve válci. Tato teplota je snímána "vlhkým" platinovým teploměrem (5). Rozdíl teplot obou termočlánků je společně s hodnotou statického tlaku a průtoku vzorkovaného plynu vyhodnocován v procesoru. Voda dodávaná čerpadlem ze zásobní nádoby (6) se přelévá do odtokových kanálků, kterými rovněž odchází měřený plyn. Průtok analyzovaného plynu je řízen výkonem kompresoru, který dodává potřebné množství vzduchu do plynové vývěvy (7).

Technické údaje

Měření vlhkosti

Princip měření

Psychrometrické měření vlhkosti plynu metodou nárazového paprsku

Snímače

PT 100/ 4-vodičové podle DIN IEC 751

Přesnost výpočtu

≤ 0,01 %

Doba výpočtu

~ 2s

Doba

ustálení t90 = 90s (při náhlé změně SH z 10 na 190 g/kg)

Průtok vzduchu/plynu

Max. 17,5 Nl/min

Příjem vody

Max. 25 ml/h (trubkové čerpadlo)

Zásoba vody

2l (vystačí na cca 3 dny) nebo 11l

Sání stlačeného vzduchu

2...5 bar (max. spotřeba vzduchu 2000 Nl/h)

Měřené proměnné - vstupy

Měřená veličina

Rozsah měření

Rozlišení

Přesnost

Typ

Suchá teplota

TT

0...140 °C

0,1 °C

≤ 0,5 %

rozsahu měření

Primární

Mokrá teplota

HT

0...140 °C

Teplota

T1

0...200 °C

Absolutní tlak

SP

500...1500 hPa

1 hPa

≤ 1 %

Teplota rosného bodu DT

20...100 °C

0,1 °C

 

Vypočtený

objemový obsah H2O % obj.

2...100 %

0,1 %

Absolutní vlhkost

MH

15...1000 g/kg

1 g/kg

Specifická vlhkost

SH

15...1000 g/kg

1 g/kg

Entalpie

h

35...1000 kJ/kg

1 kJ/kg

Aktuální tlak par VP

10...1000 hPa

1 hPa

Deficit saturace

DVP

0...1000 hPa

1 hPa

Výstupy

Signálový výstup

Analogový výstup

2 elektricky izolované výstupní kanály, lze přiřadit každému z měřících rozsahů, rozptyl, programovatelné chování v případě chyby

Výstupní signál

0…20 mA nebo 4…20 mA (programovatelný), lineární

Přípustné zatížení

≤ 500 Ω

Přesnost

≤ 0,2 % souvisejícího opatření červená hodnota

Vstupy

Externí vodní hlásič

24 V ss, NPN

T1externí

PT 100/ 4-vodič v souladu s DIN IEC 751

Datové rozhraní

Rozhraní sběrnice

Profibus

Elektrické údaje

Pomocný výkon

Měřicí jednotka: 90…264 V ac, 47...63 Hz, Cca. 30 VA

 

Topná hadice: 230 V nebo 115 V ac; Cca. 100 VA/m

Relé

relé

Zobrazení výstrah

Zátěž: 1 A/24 V ss, minimálně 10 mA

ERROR-relé

Zobrazení poruch

Zatížení: 1 A/24 V ss, minimálně 10 mA

Okolní podmínky

Povolená pracovní teplota

+5. ..+50°C,

s krytem 4230-119 do výbušného prostředí ATEX Ex22: - 30 °C … + 50 °C

Povolená skladovací teplota

-20...+70 °C (bez vody)

Klimatická kategorie

KWF podle DIN 40040

Referenční podmínky

23 °C ± 2 °C / 230 V ± 2 %

Mechanické údaje

Pouzdro

Pouzdro z nerezové oceli; krytí IP64 podle DIN 40050

Rozměry

450×410×150 mm (bez držáku)

Montážní otvory

347x330 mm, 4×∅7x13mm (M6)

Hmotnost

~ 12,5 kg

Připojení

Elektrické připojení

Šroubové svorky 0,5-1,5 mm2; přívod kabelu přes kabelovou průchodku M16×1,5

Přívod stlačeného vzduchu

Vsuvka zástrčky NW 7

Připojení hadičky pro odběr plynu

Speciální připojení

Další umístění produktu