Měření vlhkosti písků, štěrků a štěrkopísků. 4

Písek, štěrk, křemenný písek, atd.

Jeden ze standardních způsobů je měření nerostných produktů jako je písek, štěrk, křemenný písek, kamenivo, solidifikovaný popílek, uhlí atd. Výnamné jsou aplikace při výrobě betonové směsi, suché maltové směsi, ve slévárenství, nebo při výrobě sádry. Zbytková vlhkost představuje důležitou charakteristiku podmiňující kvalitu konečného produktu. Minerální materiály se měří jak ve statické fázi, např. v silech, tak mnohem častěji při nerůznějších formách jejich transportu. Snímače vlhkosti se proto instalují do výsypek, sluzů, na nebo pod dopravní pásy apod. Sondy svojí mimořádnou odolností se instalují i do míchaček betonové směsi. Stovky nasazení měřících systémů ACO v nejrůznějších aplikacích v různých odvětvích posilují zkušenosti a stále zvyšují kvalitu produkce ACO.