Měření vlhkosti hnědého a černého uhlí a jejich popílků 3

Snímače zvládnou měření vlhkosti i skrz nekovový dopravníkový pás. Snímače jsou většinou umisťovány nad nebo pod dopravníkovým pásem a samozřejmě také na výsypky a skluzy.

Měření vlhkosti fosilních zdrojů energie, jako je hnědé uhlí a černé uhlí apod., stejně jako popel a zbytky v důsledku jejich spalování. Zbytková vlhkost je důležitým argumentem v tomto průmyslovém odvětví z několika důvodů. Na jedné straně pro optimalizaci spalování, na druhé straně pro úsporu nakládky uhlí. Tyto Jedná se většinou granulované a sypká materiály. Snímače jsou většinou umisťovány nad nebo pod dopravníkovým pásem a samozřejmě také na výsypky a skluzy.