Měření vlhkosti hlíny, jílu, keramiky 3

Jíl a kaolin (porcelánový kaolin), atd. Ingredience pro výrobu keramiky a porcelánu.

Jíl a kaolin (porcelánový kaolin), atd. Jsou zvětrávání stupně živce a příbuzných minerálů. Tyto suroviny jsou základní ingredience pro výrobu keramiky a porcelánu. Rozdíl může být dělán mezi strukturální keramiky (například střešních tašek, cihel a dlaždic), keramiky, kamen a sanitární keramiky, stejně jako technické keramiky. Surovinou pro výrobu technické keramiky je keramický granulát, který by měl být měřen. Stav jílu ve výrobním procesu strukturální keramiky je plastická hmota. Tento modelovací hmotě podobný, hrubozrnný, zcela nehomogenní materiál vyžaduje optimální podmínky pro užitečné výsledky měření. Vývoj širokého spektra integračních sad ukazuje nejlépe, že ACO opravdu má představu o této problematice. V mnoha případech měření vlhkosti by mohl být úspěšně nainstalován pouze pomocí jednoho z speciální řešení od ACO.