V lokalitě Wienerberger Deest (Nizozemsko) bylo měření vlhkosti jílu vždy důležitým tématem. Přesným a spolehlivým měřením lze snížit chybovost výroby způsobené příliš vysokým nebo příliš nízkým obsahem vlhkosti. Pokud má hlína příliš vysoký obsah vlhkosti, rozměry střešních tašek nebudou stejné; tašky se též nalepí na sádrovou formu. Pokud je obsah vlhkosti příliš nízký, může dlaždice v sušičce prasknout a sádrová forma se opotřebuje. Z tohoto důvodu hledala společnost Wienerberger na trhu vhodné řešení, které bylo nalezeno ve spolupráci mezi společnostmi Wienerberger a ACO Automation Components ve Wutöschingenu v jižním Německu. Prvním řešením navrhovaným ACO byl automatický systém měření vlhkosti v závodě na speciálně tvarované tašky. V tomto závodě se vyrábějí speciální střešní tašky, které vzhledem ke svému tvaru vyžadují vyšší obsah vlhkosti (22 až 24%). Jíl je zvlhčen v kruhovém sítovém podavači. Část hlíny pochází z (vnitřního) skladu; další částí je přebytečná hlína vracející se zpět z výroby. Zde spočívá problém: Vracející se hlína má ve srovnání se skladovanou hlínou vyšší obsah vlhkosti. Přesné měření vlhkosti zabraňuje přílišnému zvlhčení jílu v důsledku vracejícího se jílu, snížením množství přidané vody.

Systém měření vlhkosti TFM1

Toto speciální zařízení pro měření vlhkosti jílu typu TFM1 se používá v keramickém průmyslu při výrobě cihel, dlaždic či střešních krytin. Měří vlhkost výchozích materiálů, jako je jíl, hlína, vápno, vápenec, speciální keramika a písek. Kvůli komplikovaným strukturám těchto materiálů závisí měření vlhkosti na podmínkách konstantního tlaku působících na materiál. Kompresní jednotka vyvinutá společností ACO brání ovlivnění výsledku měření různými hustotami.

Instalace komprimační jednotky
| Instalace komprimační jednotky

Elektromechanické zařízení TFM1 zhutňuje materiál konstantním (nastavitelným) tlakem, což vede k reprodukovatelným výsledkům senzoru vlhkosti. Výstupní signál senzoru je signál z 0-10V DC nebo 0 / 4-20 mA s výpočtem střední hodnoty. Senzor lze připojit přímo k řídícímu PLC nebo řídícímu obvodu. TFM1 pomáhá ve výrobním procesu dosáhnout konstantní vlhkosti, což také prodlužuje životnost lisu a zvyšuje kvalitu výrobků.

Měření vlhkosti přímo za podavačem kruhového síta
| Měření vlhkosti přímo za podavačem kruhového síta

Měření vlhkosti ve Wienerberger

Jíl z podavače kruhového síta padá na pohyblivou desku, kde vodicí deska vede kusy jílu do TFM1. Píst, který je ovládán časovačem, tlačí do hlíny, zhutňuje ji a vede přes čidlo vlhkosti. Protože se tak děje s konstantním kontaktním tlakem, získává Wienerberger reprodukovatelné a přesné výsledky měření vlhkosti. Toto řešení nyní funguje více než 18 let. Druhou aplikací byl nový nápad od Wima van Geldera, oddělení inženýrství a vývoje produktů Wienerberger B.V.: Instalace senzoru přímo na lis za keramické okno.

  • Instalace: pod lisovací hlavou
  • Výrobek: jíl
  • Hustota: téměř konstantní při 1700 kg / m³
  • Rozsah měření: 18 až 25% H₂Owt, cíl mezi 21 a 22% H₂Owt
  • Teplota: teplota okolí

Cihly z této části továrny jsou hlavním produktem společnosti Wienerberger, Deest. Proto je měření vlhkosti nezbytnou součástí automatizace této části zařízení. Pro využití nově měřených parametrů vlhkosti při řízení Wienerberger instaloval do automatizačního procesu nový PLC. Toto řešení s digitálním systémem senzorů vlhkosti ACO funguje skvěle a bylo představeno dalším závodům skupiny Wienerberger.

Měření vlhkosti přímo v lisu díky keramickému průhledu
| Měření vlhkosti přímo v lisu díky keramickému průhledu

Lis byl pro instalaci senzoru vlhkosti upraven. Pro potřeby seznoru vlhkosti Wim van Gelder navrhl speciální keramické okno-průhled. Senzor „prohlédne“ keramickým okénkem a výsledkem je přesné měření vlhkosti.

Digitální senzor vlhkosti DMMS

ACO DMMS
| ACO DMMS

Digitální senzory vlhkosti od ACO byly vyvinuty pro nejobtížnější aplikace v průmyslovém sektoru. Byly vyvinuty z praktických zkušeností pro nepřetržitý provoz a pracují na principu HFC-FFM (High Frequency Capacitive + Field Frequency Modulation - vysokofrekvenční kapacitní s modulací kmitočtu pole). Senzory lze také snadno integrovat do procesu později. Se standardním výstupem signálu nebo rozhraním Profbus DP (RS232) lze senzor připojit k libovolnému PLC bez dalšího softwaru. PC software je nutný pouze ke konfiguraci senzoru. Výhodou tohoto systému měření vlhkosti ACO pro Wienerberger je snazší řízení výroby a kontrola kvality při provozu lisu.