Microtox® FX

Značka: Modern Water

Přenosná detekce toxicity a biologických kontaminantů pomocí bioluminiscence bakterií.

Microtox® FX je jednoduchý, rychlý, extrémně citlivý, přenosný testovací systém kvality vody. Microtox® FX, navržený pro screening akutní toxicity a testování adenosintrifosfátu (ATP), využívá bioluminiscenční technologii k detekci kontaminace v případech nouzových situací v oblasti pitné vody a úniku chemikálií do vodních systémů. Microtox® FX přenosný analyzátor toxicity využívá technologii Microtox®.

Potřebujete stanovení ekotoxicity dle ČSN EN ISO 11348?
(viz např nový zákon o odpadech Vyhláška č. 8/2021 Sb. "Katalog odpadů")
Nabízíme jedinečný špičkový luminometrický toximetr Microtox® LX →.

Přístroj Microtox® FX má kombinovanou detekční schopnost, která poskytuje velmi citlivá a rychlá stanovení pro detekci dvou nejpravděpodobnějších tříd toxických činitelů, patogenů a toxických chemikálií, které mohou náhodně nebo záměrně kontaminovat pitnou vodu nebo odpadní vodu. Díky schopnosti detekce akutní toxicity a ATP je Microtox® FX ideální nástroj pro rychlé a přesné posouzení, zda byla kvalita pitné vody od zdroje po kohoutek postižena mimořádnou událostí.

  • Biologický systém včasného varování citlivý na více než 2700 jednoduchých a složitých chemikálií
  • Rychlý - spolehlivé výsledky jsou k dispozici do 5 minut po počáteční přípravě vzorku
  • Výsledky testů vysoce korelované s jinými široce uznávanými testovacími metodami toxicity
  • Vynikající korelace s testovacími metodami HPC
  • Plně přenosný - lehký s robustním pouzdrem pro použití v terénu
  • Životnost baterie až 8 - 10 hodin při běžném používání
  • Kompatibilní s široce dostupnými testovacími sadami ATP*
  • Vyrobeno v certifikovaném systému kvality ISO 13485 se 100% sledovatelností šarže
Microtox FX introduction

Microtox® FX je navržen k analýzám vzorků z libovolného místa v celém systému distribuce vody nebo průmyslových odpadních vod. Je zvláště vhodný pro vzdálená místa, jako jsou nádrže, skladovací nádrže, plavidla plavící se po oceánu nebo jezeře nebo na jakémkoli těžko přístupném místě.

Chemická kontaminace pitné vody a odpadních vod

Microtox® FX je přenosná verze špičkového laboratorního analyzátoru Microtox® Model 500 (M500). Test Microtox® FX je rychlý, snadno použitelný, postačí mu malý objemem vzorku a je velmi efektivní co do nákladů na provoz. Výsledky dobře korelují s výsledky z jiných biologických testů toxicity, jako jsou ryby, dafnie a řasy. Microtox® FX se široce používá při měření toxicity pitné vody a na výstupech z čistíren a úpraven vod. Používá se také jako první nástroj pro screening relativní toxicity jako součást testovací sady.

Testovací systémy Microtox® FX jsou výjimečně vhodné pro dohled nad pitnou vodou, kde jsou zásoby monitorovány pravidelně a na strategických místech. Dokáže rychle odhalit jakékoli změny v úrovni toxicity pitné vody, což z něj činí ideální řešení pro velké havárie. Microtox® byl nasazen během letních olympijských her od roku 1984.

V průmyslových a komunálních odpadních vodách pomáhá Microtox® FX zajistit soulad s limity toxicity NPDES (U.S.A.), měří toxicitu v přítokových tocích a určuje účinnost čištění.

Mikrobiální kontaminace pitné vody

Microtox® FX dokáže rychle odhadnout mikrobiální koncentraci vzorku pitné vody na úroveň 100 cfu/ml bez dalších filtračních nebo inkubačních kroků. Data jsou k dispozici v minutách a vysoce korelují se standardními metodami počítání heterotrofních destiček.

Microtox® FX je extrémně citlivý a byl navržen pro použití v celé řadě aplikací, kde je klíčové rychle stanovit biomasu vzorku.

Jak to funguje?

Systém Microtox® FX plní dvojí funkci; testování toxicity a stanovení mikrobiální kontaminace. Testovací systém Microtox® FX využívá k detekci akutní toxicity kmen přirozeně se vyskytujících luminiscenčních bakterií zvaný Aliivibrio fischeri. Bakterie vyzařují světlo jako přirozenou součást svého metabolismu. Vystavení toxické látce způsobuje narušení dýchacího procesu bakterií, což vede ke snížení světelného výkonu. Fotometr Microtox® FX měří hladiny světla před a po přidání vzorku a snížení světelného výkonu je měřítkem toxicity vzorku.

Všechny organismy obsahují ATP jako hlavní zdroj energie a množství ATP ve vzorku je přímo úměrné biomase vzorku. V luciferázách ATP reaguje s luciferinem za vzniku světla. V reakci každá molekula ATP produkuje jeden foton světla; světelný výkon této reakce lze přesně měřit pomocí velmi citlivého přístroje, v tomto případě Microtox® FX.

Technická specifikace

Vlastnost Hodnota
Size 20cm x 18cm x 10cm (8” x 7” x 4”)
Weight 1 kg (2.2 lbs)
Power Self-contained Lithium ion battery or a universal power adapter (15 V dc @ 4 amps)
Instrument Operational Temp 0°C - 40°C
Reagent Operational Temp 10°C - 28°C
Dynamic Test Range 1 to 60 million counts (approx.)
Approvals CE (European Community)
Display Output Backlight LCD – 8 lines x 20 characters
Data I/O Standard serial USB for data transfer and firmware updates
Data Storage 6.5k byte storage area (approx. 600 reads)
Data Handling Stand alone or download capability to PC; built in software prompts operational steps, records light measurements and automatically calculates results for immediate review and further analysis
Test Reagent Freeze-dried luminescent bacteria (Vibrio fischeri)
Toxicity Reagent Storage Freeze-dried -15°C to -25°C; Rehydrated 2 hours (ambient temperature)
ATP Reagent Storage Refrigerate
Test Modes Toxicity (Q-Tox and B-Tox) and ATP measurement
Test Durations 1-60 minute exposure
Test Measurement Criterion Light output by test reagent measured after timed exposure to a sample
Results Display Percentage light loss or gain for toxicity test; or light unit (photon) count (for ATP measurements)
Repeatability (Precision) <20% coefficient of variation for B-Tox and Q-Tox mode testing
Sensitivity and Range: The analyser can detect photon counts from 0 to 60 million
ISO Accreditation ISO 13485