Microtox® LX

Značka: Modern Water

Náhrada za Lumistox - stanovení ekotoxicity dle ČSN EN ISO 11348 .
Integrovaný termostat a temperovaná měřící šachtice = stabilní teplota 15°C vašich vzorků po celou dobu měření = relevantní výsledky. Ultimátní řešení pro rychlé stanovení toxicity.

Analyzátor Microtox® LX je zcela unikátní laboratorní, samokalibrační luminometr, s integrovanou předepsanou aktivní termoregulací pro stanovení akutní toxicity.

 • Aktivně chlazená šachtice pro činidla 5.5 °C ± 1 °C
 • Aktivně chlazený blok inkubátoru 15 °C ± 0.5 °C
 • Aktivně chlazená měřící šachtice 15 °C ± 0.5 °C

Microtox® LX je systém měření založený na biosenzorech, který využívá bioluminiscenční technologii ke sledování náhodného nebo úmyslného znečištění jak zásob vody, tak odpadní vody. S více než 2 900 prodanými přístroji po celém světě je testovací systém toxicity Microtox® průmyslovým standardem pro rychlý screening a analýzu toxicity.

Popis jednotlivých součástí luminometru - toximetru Microtox LX
| Popis jednotlivých součástí luminometru - toximetru Microtox LX

Rychlá detekce toxicity Microtox® je testovací systém in vitro, který k detekci toxicity ve vodě používá bioluminiscenční bakterie a používá se jako screeningový systém k detekci relativní toxicity vzorku.

Nová řada Microtox® LX je další generací laboratorních analyzátorů akutní toxicity. Nový analyzátor vylepšuje osvědčenou technologii M500 společnosti Modern Water o vylepšené funkce, které zjednodušují testování v náročných aplikacích pro pití, průmyslové a odpadní vody.

 • Biologický systém včasného varování citlivý na více než 2700 jednoduchých a složitých chemikálií umožňuje ochranu dodávek pitné vody před náhodnou nebo úmyslnou kontaminací.
 • Výsledky zkoušek vysoce korelované s dalšími široce přijímanými zkušebními metodami toxicity pomáhají zajistit shodu s regulačními normami a normami pro povolení odtoku v aplikacích na odpadních vodách.
 • Osvědčené - Řada nezávislých vědeckých studií dokumentuje kvality Microtoxu jako účinného nástroje pro screening toxicity v široké škále aplikací.
 • Zvýšená citlivost - Použití nového patentovaného, plně dynamického fotonásobiče zvyšuje citlivost přístroje.
 • Rychlé, spolehlivé a reprodukovatelné výsledky - výsledky jsou k dispozici již za 15 minut po počáteční přípravě vzorku.
 • Nová funkce automatické korekce barev přístroje upravuje výsledky testu na základě zákalu vzorku.
 • Integrovaný termostat s aktivním chlazením pro kyvety se vzorky a aktivně chlazená měřící šachtice umožňují přesné a konzistentní výsledy měření.
 • Nákladově efektivní - nízkonákladový test toxicity, který vyžaduje malé objemy vzorků.
 • Vyrobeno v certifikovaném systému jakosti ISO 13485 se stoprocentní sledovatelností šarží.
Originál systém Microtox® - tradice od 1979
Více jak 40 let zkušeností

Již více než 40 let poskytuje technologie Microtox® společnosti Modern Water laboratořím osvědčenou a nákladově efektivní technologii na ochranu dodávek pitné vody a analýzu odpadů, v souladu s regulačními normami. Přístroj a metody jsou významné při výzkumu ekotoxicity v životním prostředí. . Nový analyzátor Microtox® LX staví na stabilních základech prověřených lety praxe.

Prohlédněte si: Rozsáhlý přehled recenzovaných nezávislých vědeckých studií s použitím Microtox® z celého světa.

YouTube playlist: Modern Water - Microtox LX
Soubor videí věnovaných Microtox LX

Microtox® - technologie, která přináší rychlé a vysoce přesné výsledky

Techniky biologického monitorování hrají stále důležitější roli při hodnocení akutní toxicity. Biosenzor využívající bioluminiscenční bakterie se používá již více než 40 let. Modern Water vyvinula technologii Microtox k řešení omezení konvenčních stanovení toxicity pomocí biologických zkoušek. Díky své jednoduchosti, rychlosti, ekonomičnosti, pohodlí a reprodukovatelnosti se Microtox stal jedním z nejuznávanějších biologických testů ve světě. Na rozdíl od konvenčních testů, které mohou trvat až 96 hodin a vyžadují ruční počítání, může Microtox poskytnout výsledky za méně než 1 hodinu.

Systém Microtox využívá patentovaný kmen bioluminiscenčních bakterií Aliivibrio fischeri. Luminometrem Microtox LX se měří změny světelného výkonu bakterií po expozici látkou nebo vzorkem obsahujícím toxické látky. Čím větší je redukce světla vyzařovaného bakteriemi, tím větší je toxicita vzorku. Fotometr použitý v řadě LX je navržen speciálně pro použití s bioluminiscenčními bakteriemi.

Aliivibrio fischeri (Vibrio fischeri)
| Aliivibrio fischeri (Vibrio fischeri)

Modern Water vyrábí činidla Microtox pomocí patentovaného výrobního postupu, který zajišťuje vysokou citlivost bakterií Aliivibrio fischeri. Každý testovaný vzorek je vystaven více než 106 bioluminiscenčním bakteriím Microtox. Společnost udržuje přísný proces kontroly kvality, aby zajistila, že bakterie jsou vysoce konzistentní od šarže k šarži.

Výsledky jsou vysoce korelují s konvenčními testy toxicity biologických zkoušek

Četné nezávislé, recenzované studie prokázaly, že výsledky testů toxicity na Microtox mají vysoký stupeň korelace s konvenčními biologickými testy, jako jsou ryby, dafnie a řasy. Výsledkem je, že čistírny odpadních vod používají testy akutní toxicity Microtox, které pomáhají zajistit shodu s povolením k čištění odpadních vod, měří toxicitu v přítokových tocích, určují účinnost čištění v průmyslových a komunálních čistírnách a monitorují procesy od surového přítoku po konečný výstup.

Korelace Microtox EC50 s Pimephales promelas LD50 (Kaiser) (r 2 = 0.81)
| Korelace Microtox EC50 s Pimephales promelas LD50 (Kaiser) (r 2 = 0.81)

Technická specifikace

Vlastnost Hodnota
Měřící metoda Bioluminescence
Zdroj světla Patentovaný plně dynamický fotonásobič
Reagencie Originální reagencie Microtox
alternativně: reagencie HACH
Rozměry 45.7 cm x 25.4 cm x 43.2 cm
Požadavky na umístění
Hmotnost ~9 kg
Displej 17.8 mm (7 in) barevný dotykový tablet
Operační systém tabletu Microsoft Windows 10 s předinstalovaným Microtox LX softwarem
Vstupy Dotykový displej, myš, klávesnice, stylus (pero)
Připojení USB, Wifi, Bluetooth
Rozhraní 3 porty pro USB flash disk, klávesnici, myš nebo kompatibilní externí tiskárnu
Teplota
Teplota v laboratoři 15 °C do 30 °C
Aktivně chlazená šachtice pro činidla 5.5 °C ± 1 °C
Aktivně chlazený blok inkubátoru 15 °C ± 0.5 °C
Aktivně chlazená měřící šachtice 15 °C ± 0.5 °C
Provozní teplota činidel 10 °C to 28 °C
Vlhkost okolí při provozu přístroje 5 % to 95 % nekondenzující
Certifikace CE, IEC 610010-1:2010, IEC 61010-2-010:2014; IEC 61326-1:2103; FCC část 15, hlava B
Odolnost proti vodě IEC IEC 60529: IPX-O
Napájení Automaticky nastavovaný rozsah univerzálního střídavého vstupu 100-240 V AC, 50/60 Hz, 200 wattů
ISO akreditace ISO 13485 FM 583842
Microtox LX Software
Standardní protokoly Základní test toxicity
Srovnávací test
Potvrzovací test
ASTM (D5660)
DIN (Deutches Institu for Normung 38412 Teil Test)
Screeningový test toxicity
Screeningový test SOLO
Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) 11348-3
Pevná fáze/Základní pevná fáze
WET (Whole Effluent Toxicity)
Uživatelské protokoly Lze modifikovat parametry standardních testovacích protokolů
Protokoly kontroly kvality Zinek a fenol
Další možnosti analýzy Monitorování trendů
Barevná korekce Výsledky testů se automaticky přizpůsobí odchylkám v kvalitě vody
Datové úložiště Výsledky testů lze uložit přímo pro následné použití nebo stáhnout na USB disk