Microtox LX

Značka: Modern Water

Náhrada za Lumistox - stanovení ekotoxicity dle ČSN EN ISO 11348 .
Integrovaný termostat a temperovaná měřící šachtice = stabilní teplota 15°C vašich vzorků po celou dobu měření = relevantní výsledky.

Analyzátor Microtox® LX je laboratorní, teplotně řízený luminometr, samokalibrační luminometr, který měří akutní toxicitu.

Microtox® LX je systém měření založený na biosenzorech, který využívá bioluminiscenční technologii ke sledování náhodného nebo úmyslného znečištění jak zásob vody, tak odpadní vody. S více než 2 900 prodanými přístroji po celém světě je testovací systém toxicity Microtox® průmyslovým standardem pro rychlý screening a analýzu toxicity.

Rychlá detekce toxicity Microtox® je testovací systém in vitro, který k detekci toxicity ve vodě používá bioluminiscenční bakterie a používá se jako screeningový systém k detekci relativní toxicity vzorku.

 • Varovný systém biologického výdělku citlivý na více než 2700 jednoduchých a složitých chemikálií umožňuje ochranu dodávek pitné vody před náhodnou nebo úmyslnou kontaminací
 • Výsledky zkoušek vysoce korelované s dalšími široce přijímanými zkušebními metodami toxicity pomáhají zajistit shodu s regulačními normami a normami pro povolení odtoku v aplikacích na odpadní vody
 • Osvědčené - Řada nezávislých vědeckých studií dokumentovala účinnost Microtoxu jako účinného nástroje pro screening toxicity v široké škále aplikací

Nová řada Microtox LX je další generací laboratorních analyzátorů akutní toxicity. Nový analyzátor vylepšuje osvědčenou technologii M500 společnosti Modern Water o vylepšené funkce, které zjednodušují testování v náročných aplikacích pro pití, průmyslové a odpadní vody.

Již více než 30 let poskytuje technologie Microtox společnosti Modern Water laboratořím osvědčenou a nákladově efektivní technologii na ochranu dodávek pitné vody, zajištění souladu s regulačními normami a provádění výzkumu. Nový analyzátor Microtox LX staví na základech, díky nimž je naše produktová řada toxických látek mezi.

 • Varovný systém biologického výdělku citlivý na více než 2700 jednoduchých a složitých chemikálií umožňuje ochranu dodávek pitné vody před náhodnou nebo úmyslnou kontaminací
 • Výsledky zkoušek vysoce korelované s dalšími široce přijímanými zkušebními metodami toxicity pomáhají zajistit shodu s regulačními normami a normami pro povolení odtoku v aplikacích na odpadní vody
 • Osvědčené - Řada nezávislých vědeckých studií dokumentovala účinnost Microtoxu jako účinného nástroje pro screening toxicity v široké škále aplikací
 • Zvýšená citlivost - Použití nového patentovaného, ​​plně dynamického fotonásobiče zvyšuje citlivost přístroje
 • Rychlé, spolehlivé a reprodukovatelné výsledky - výsledky jsou k dispozici již za 15 minut po počáteční přípravě vzorku
 • Nová funkce automatické korekce barev přístroje upravuje výsledky testu na základě zákalu vzorku
 • Aktivně chlazené jamky na vzorky a čtení umožňují přesnější a konzistentnější odečty
 • Nákladově efektivní - nízkonákladový test toxicity, který vyžaduje malé objemy vzorků
 • Vyrobeno v certifikovaném systému jakosti ISO 13485 se stoprocentní sledovatelností šarží