Bioluminiscenční bakterie Aliivibrio fischeri (dříve Vibrio fischeri) a další reagencie pro stanovení toxicity luminometricky dle ČSN EN ISO 11348-3

Značka: Modern Water

Kompletní sada reagencií-činidel potřebných pro luminometrické stavnovení toxicity dle ČSN EN ISO 11348-3.

Originál Microtox® reagencie

Ne všechna činidla jsou stejná. Používejte originální činidla Microtox® pro konzistentní a spolehlivé výsledky.

Technologie Microtox® společnosti Modern Water poskytuje laboratořím již více než 30 let osvědčenou, nákladově efektivní technologii na ochranu dodávek pitné vody, zajištění souladu s regulačními normami a provádění výzkumu. Četné nezávislé vědecké studie dokumentují výkonnost Microtoxu jako účinného nástroje pro screening toxicity v široké řadě aplikací.

Analyzátory Microtox® LX a Microtox® FX jsou navrženy tak, aby při použití s originálními činidly a spotřebním materiálem Microtox® poskytovaly rychlé, přesné a spolehlivé výsledky.

Pouze originální činidla a spotřební materiál Microtox:

  • Jsou vyráběny a jejich kvalita je kontrolována na stejném místě, za použití stejných metod, ve stejné laboratoři v Yorku, Velká Británie a New Castle, Delaware, U.S.A.
  • Jsou vyrobeny dle původních specifikací, které zaručují vysokou kvalitu.
  • Jsou vyráběny v prostředí CL2 zajišťujícím čistotu produktu.
  • Jsou vyráběny v certifikovaném systému jakosti ISO:9001.
  • Jsou optimalizovány pro práci s analyzátory značek Microtox® LX a Microtox® FX.
  • Jsou podporovány více než 500 recenzovanými studiemi.
  • Jsou podporovány globální sítí aplikačních inženýrů, vědců a plně vyškolených distributorů.

Pouze originální produkty Microtox® vám poskytnou záruku kvality a důvěryhodných výsledků, které očekáváte.