Analyzátor srážek a tvorby ledovky nové

Značka: Thies Clima

Včasené varování a ochrana před přechlazenými srážkami, FZRA, FZDZ, FZFG, ledovkou - "černým ledem". Patentované řešení.

Tento nový analyzátor srážek je vhodný jako systém včasného varování pro aplikace, kde jsou námraza a ledovka bezpečnostním rizikem.

Doplněk chytré meteorologické stanice: Analyzátor srážek rozšiřuje stávající stanice o údaje o podílech srážek pod bodem mrazu a o ledovce (černém ledu). Zvyšte kvalitu varování před nebezpečím!

Pomocí průlomové technologie THIES CLIMA můžete detekovat a měřit různé typy srážek, zejména přechlazené srážky (automatický výstup kódu METAR).

Díky jedinečné konstrukci s pyramidální měřicí plochou ze speciálního keramického materiálu a odolným skleněným povlakem jsou zaznamenávány přesné povrchové teploty. Analyzátor srážek využívá jako princip měření vyhodnocení teplotních špiček pro detekci skupenského tepla tuhnutí a měnících se dielektrických vlastností vody a ledu. To nám umožňuje přesně rozlišit a kvantifikovat srážkové události včetně fázových změn.

Přístroj byl vyvinut a testován ve spolupráci s "Německou meteorologickou službou (DWD)" pro použití na letištích.

All-in analýza srážek:

Přesná analýza všech typů srážek, intenzity, mokré fáze a fázových změn:

 • mrznoucí mlha (Metar: FZFG)
 • mrznoucí mrholení (Metar: FZDZ)
 • mrznoucí déšť (Metar: FZRA)
 • "černý led" (black ice) ledovka
 • přechlazená voda na snímači
 • kroupy, náledí, mrholení, déšť, sněžení, sněhová vánice, rosa, námraza a další...
Nový patentovaný Analyzátor srážek - hlavně pro včasné varování před ledovkou
| Nový patentovaný Analyzátor srážek - hlavně pro včasné varování před ledovkou

Aplikace

Bezpečnost především (Safety First), předpověď a systém včasného varování + automatický METAR kód

Analyzátor srážek THIES umožňuje automatické přidělování kódů METAR pro přechlazené srážky (FZRA, FZDZ, FZFG). Tato technologie, která bezpečně varuje před nebezpečím námrazy na křídlech a na letištní ploše v leteckém provozu, je vhodná i pro ekonomické varování před námrazou v následujících aplikacích:

 • Letiště: včasné varování před nebezpečím námrazy na křídlech a na letištní ploše + automatické přidělování kódů METAR.
 • Bezpečnost silničního provozu a ostatní dopravy: Technologie THIES varuje v reálném čase před nebezpečím námrazy a ledovky na silnicích, mostech, železnici, lodních trasách a v přístavech.
 • Ochrana infrastruktury: Včasné varování před námrazou umožňuje chránit větrné turbíny a elektrické vedení před poškozením konstrukce.
 • Ochrana před nebezpečím v reálném čase:
  • Varování před "černým ledem": rychlá a přesná detekce pro včasné varování před kluzkými silnicemi, lámáním stromů a poškozením budov.
  • Prevence škod: přesná varování umožňují rychlé zahájení ochranných opatření (odklízecí služby, uzavírky atd.).
Slovníček pojmů
černý led
V silniční meteorologii slangové označení pro tenký průhledný druh ledovky na povrchu vozovky, který se tvoří pomalým mrznutím vody na povrchu.
ledovka
Souvislá, zpravidla homogenní průhledná ledová vrstva, která vzniká při mrznoucím mrholení nebo mrznoucím dešti, buď zmrznutím přechlazených vodních kapek při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je záporná nebo slabě nad 0 °C, a nebo zmrznutím nepřechlazených vodních kapek okamžitě při dopadu na zemský povrch nebo na předměty, jejichž teplota je výrazně záporná. Ledovka se tvoří na vodorovných a svislých či šikmých plochách, na větvích i kmenech stromů, na drátech, tyčích, na povrchu země, na chodnících, vozovkách atd. Při déletrvajících podmínkách, vhodných pro její vytváření, může vrstva ledu dosáhnout tloušťky několika cm. Měrná hmotnost ledovky bývá 700 až 900 kg.m–3. Ledovka na zemi se nesmí zaměňovat s náledím. V letecké meteorologii je místo „mrznoucí“ používáno adjektivum „namrzající“.
voda přechlazená
Kapalná fáze vody přítomná v atmosféře při teplotách vzduchu nižších než 0 °C. Většina oblačných a mlžných kapek zůstává v kapalném stavu i za teploty hluboko pod bodem mrznutí; existence přechlazených kapek v oblacích je prokázána až do teploty cca –42 °C. Přechlazené kapky jsou při teplotě pod 0 °C nestabilní a dostanou-li se do kontaktu s ledovou částicí, rychle mrznou. Proces mrznutí přechlazených kapiček vody v atmosféře usnadňují i ledová jádra. Běžná existence přechlazených vodních kapek v oblacích souvisí s tlakovými poměry v blanách povrchového napětí vody při jejich vysokém zakřivení.

Senzory a principy měření

Analyzátor srážek má čtyři senzorové plochy, jejichž elektrická kapacita se mění při smáčení. V kombinaci s kalorimetrickou metodou se měří uvolněné teplo tuhnutí, které je zachyceno jako charakteristický nárůst teploty. Kromě toho probíhá k měření kapacity na detekčních plochách při několika frekvencích, což umožňuje rozlišovat tuhou fázi a smáčením zařízení kapalinou.

Pomocí kombinace těchto principů měření, jako je např. vyhodnocení charakteristických teplotních špiček a měnící se dielektrické vlastnosti vody a ledu, Analyzátor srážek nabízí novou metodu, která umožňuje rozlišovat a kvantifikovat kapalné i pevné srážky, zejména přechlazené srážkové složky.

Zaznamenává se nejen množství a intenzitu srážek, ale také se přesně určují fázové změny během srážek. Detekce teplotních špiček identifikuje i ty nejmenší přechlazené srážkové složky v jinak normálně se jevících srážkách a upozorňuje tak na akutní nebezpečí vzniku kluzkých podmínek, např. mrznoucího deště a sněhu.

Díky tomu, že zařízení na senzoru spolehlivě detekuje přechlazené kapalné složky, indikuje hrozící námrazu ještě před tvorbou nebezpečné ledovky tzn. "černého ledu".

Vyhodnocení teplotních špiček (spikes) jako charakteristiky přechlazených srážek.
| Vyhodnocení teplotních špiček (spikes) jako charakteristiky přechlazených srážek.