Špičkový a unikátní automatický (vyhřívaný) srážkoměr s RS485 (ASCII/Modbus RTU)

Značka: Thies Clima

Kobinace špičkové nejmodernější technologie vážení a samovyprazdňovacího sběrného systému. Unikátní kombinace váhového a člunkového/překlápěcího srážkoměru pro ta nejpřesnější možná měření intezity a množství srážek (získáte až 8 parametrů).

Zařízení kombinuje nejnovější technologii vážení na nejmenším prostoru se samovyprazdňovacím sběrným systémem. Systém nabízí velmi dobré rozlišení a vysokou přesnost. Měří se i ty nejmenší kapky.

Váhový srážkoměr je vhodný pro použití v meteorologických a hydrologických měřicích sítích i pro aplikace monitorování životního prostředí.

Získáte až 8 parametrů.

Rozhraní Modbus RTU zjednodušuje instalaci senzoru a integraci do sítí. Zařízení je ve shodě s požadavky WMO [World Meteorological Organization] a má kompatibilní rozhraní se snímači překlopným člunkem a dalšími váhovými systémy. Mezi další vlastnosti patří kompaktní a robustní konstrukce, velmi nízká hmotnost, pouzdro z nerezové oceli, odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhá životnost. Vysokou míru konektivity zajišťuje více rozhraní, snadná instalace a údržba.

Oblast použití:

  • Meteorologie
  • Klimatologie
  • hydrologie
  • Průmysl
  • Monitorování životního prostředí

Senzor srážek měří množství a intenzitu srážek. Snímač srážek kombinuje výhody nejnovější technologie vážení se samovyprazdňovací sběrnou nádobou. Díky tomu poskytuje vysoké rozlišení a přesnost s výrazně menším celkovým objemem. Snímač srážek má tedy vyšší rozlišení a přesnost než konvenční snímače srážek s principem měření překlopným člunkem a zároveň je výrazně menší než konvenční vážicí snímače, protože není potřeba sběrná nádoba.

Hlavním snímačem je vysoce přesná vážící jednotka s ochranou proti přetížení. V případě potřeby se její teplotní součinitel určuje pomocí teplotní sondy uvnitř pouzdra. V případě vysoké intenzity srážek, jsou ke korekci chyb použity impulzy jazýčkového kontaktu vyvolané nakloněním sběrné nádoby. Samovyprazdňovací mechanismus sběrné nádoby navíc umožňuje nepřerušované vážení.

Popis THIES CLIMA Precipitation Transmitter
| Popis THIES CLIMA Precipitation Transmitter

Varianty THIES CLIMA automatického srážkoměru

Převodník srážek THIES CLIMA Precipitation Transmitter je možné získat v několika variantách. Všechny obsahují digitální rozhraní RS485 HD a liší se:

  • datovým formátem (THIES ASCII nebo MODBUS RTU)
  • vnitřním samoregulovaným ohřevem na 2°C nálevky a výtoku

Vybereme pro Vás tu nejvhodnější variantu. Kontaktujte nás prosím s Vašimi požadavky.

Vyhřívání

Pro použití v oblastech se sezónně nebo trvale nízkými teplotami je srážkoměr k dispozici ve vyhřívané verzi.

Vnitřní ohřev je rozdělen na dvě části:

  • ohřev nálevky podél vnitřního povrchu záchytné nálevky srážkoměru rozpouští pevné srážky a
  • ohřev výtoku pod ochrannou mřížkou a sběrnou nádobou zabraňuje úplnému zamrznutí výtoku.

Při provozních teplotách -40 ... 70 °C je cílová teplota povrchu nálevky vyhřívaného srážkoměru 2°C. Provozuschopnost je průběžně kontrolována a lze se na ni dotazovat prostřednictvím rozhraní RS485 nebo pulzního výstupu. Ve výchozím nastavení z výroby je ohřev zapnutý (měřicí zařízení s ohřevem). Vyhřívání je napájeno přes samostatné napájecí vedení.

Měřené hodnoty a elektrické výstupy

Srážkoměr [Precipitation Transmitter] měří/vypočítává následující hodnoty:

Množství srážek (puls)
Množství srážek je vysíláno v reálném čase prostřednictvím pulzního výstupu s maximálním rozlišením 0,01 mm.
Intenzita srážek v poslední minutě (rozhraní RS485)
Snímač srážek měří šestkrát za minutu a tyto hodnoty sečte do klouzavého součtu. To znamená, že každá nová hodnota se přičte k předchozím pěti měřením, což vede k novému měření intenzity za poslední minutu.
Intenzita srážek od posledního načtení (rozhraní RS485)
Rozdíl v množství od posledního načtení se vydělí dobou od posledního načtení. Pokud k poslednímu vyvolání došlo před méně než 30 s, použije se automaticky intenzita poslední minuty.
Množství srážek od posledního načtení (rozhraní RS485)
Rozdíl množství mezi novým a posledním načtením.
Minimální intenzita srážek za posledních X minut (rozhraní RS485)
Po dobu X minut se každou minutu porovnává hodnota intenzity srážek za poslední minutu s hodnotou s intenzity z předchozí minuty a ponechá se nižší hodnota z obou.
Maximální intenzita srážek za posledních X minut (rozhraní RS485)
Po dobu X minut se každou minutu porovnává hodnota intenzity srážek za poslední minutu s hodnotou s intenzity z předchozí minuty a ponechá se vyšší hodnota z obou.
Průměrná intenzita za posledních X minut (rozhraní RS485)
Počítá množství srážek za X minut v krocích po 0,01 mm a výsledek vydělí X minutami.
Rozptyl (rozhraní RS485)
Rozptyl naměřených hodnot za 4s

Dva pulzní výstupy lze nakonfigurovat pro výstup množství srážek s rozlišením 0,01...1 mm a dobou sepnutí 10...500 ms. Případně je lze nakonfigurovat tak, aby na výstupu zobrazovaly stav ohřevu (ohřev zapnut/vypnut) nebo stav srážek (ANO/NE). Rozhraní RS485 na převodníku srážek lze obsluhovat v protokolu ASCII nebo Modbus RTU.

Doporučení pro správné umístění

Pro minimalizaci možného rozstřiku se doporučuje vyhnout se místům instalace s tvrdým povrchem, jako je beton, a namísto toho instalovat srážkoměr na trávu nebo jiný měkký povrch.

Obecně platí, že senzor by neměl být umístěn na střechách nebo šikmých plochách.

Podle doporučení WMO - World Meteorological Organization musí být srážkoměry instalovány ve vzdálenosti nejméně čtyřnásobku výšky nejbližší překážky. Pokud to není možné, zajistěte alespoň dodržení výškového úhlu menšího než 45° vzhledem k okolním rostlinám, stavbám apod.
Měřicí zařízení musí být nastaveno tak, aby byl lapač umístěn přesně ve vodorovné poloze a aby jeho vzdálenost od povrchu byla 1 m. Pokud lze v okolí měřicího zařízení očekávat pravidelný výskyt sněhové pokrývky, měla by se tato vzdálenost odpovídajícím způsobem zvětšit.