CLIMA SENSOR US se používá pro získávání nejdůležitějších meteorologických parametrů. Všechny dostupné modely obsahují:

 • Rychlost větru (0 ... 60 m/s)
 • Směr větru (0 ... 360 °)
 • Virtuální teplotu (-40 ... +80 °C)

Liší se v osazených senzorech a ve výstupech:

Senzory - měřené parametry:

 • žádné senzory -parametry navíc o proti základu
 • Srážky (0.001 ... 10 mm/min)
 • Teplota (-40 ... +80 °C)
 • Relativní vlhkost vzduchu (0 ... 100 % rel. h.)
 • Jas (0 ... 150 kLux)
 • Soumrak (0 ... 250 Lux)
 • Záření (energie 0 ... 1300 W/m²)
 • Tlak vzduchu (260 ... 1260 hPa)

Výstupy:

 • analogový, jako standardní signál nebo/a
 • digitální ASCII (formát THIES) nebo binární (protokol MODBUS RTU).

Při mobilním užití je pro správné určení směru větru CLIMA SENSOR US ve všech dostupných modelech vybaven integrovým magnetickým kompasem. Integrovaný přijímač GPS dále slouží k určení přesného světového času a zeměpisné polohy. Při stacionární instalaci se pro přesné zarovnání severu používá rozdílový úhel mezi směrem jasu - měřeným přístrojem na bezmračné obloze - a úhlem polohy slunce - vypočítaným prostřednictvím světového času a zeměpisné polohy GPS. Kromě meteorologických senzorů je v přístroji integrován GPS přijímač, elektronický magnetický kompas a senzor zrychlení.

Kompaktní design, jednoduchá montáž a různé možnosti výstupu dat umožňují provoz s mnoha aplikacemi. Zařízení je zvláště vhodné pro použití v následujících sektorech:

 • Správa stavebních služeb.
 • Kontrola dopravy.
 • Meteorologie.
 • Průmysl.
 • Dodávatele energií, rozvodné soustavy.
 • Monitoring životního prostředí.

Rychlost větru a směr větru jsou určovány prostřednictvím získávání dvourozměrných horizontálních složek ultrazvukových měřicích cest umístěných v pravých úhlech vůči sobě navzájem. Rychlost zvuku lze dále použít k výpočtu a výstupu akustické virtuální teploty.
Princip měření času šíření ultrazvuku znamená, že zařízení je ideální pro měření nárazů a špičkových hodnot bez setrvačnosti.

Teplota vzduchu a relativní vlhkost se měří pomocí vestavěného přesného kombinovaného senzoru. Je chráněn před škodlivými vlivy prostředí mikropórovým filtrem, který je nepropustný pro vodu, ale otevřený pro vodní páru. Vestavěný tlakový senzor založený na technologii MEM (mikroelektromechanický systém) je také chráněn takovým filtrem.

Měření intenzity srážek je bezkontaktní pomocí signálu odraženého zpět Dopplerovým radarem. Při výpočtu je intenzita zachycená za poslední minutu extrapolována na výstup po dobu jedné hodiny.

Jas je snímán 4 fotosenzory se spektrální křivkou citlivosti, která se ideálně hodí k citlivosti lidského oka. Směr světelného zdroje se vypočítá pomocí převládajících podmínek intenzity. Logaritmická charakteristika intenzity fotosenzorů umožňuje měření intenzity světla a výstup v širokém rozsahu mezi 1 - 150 000 luxy.
Skutečný směr maximálního jasu lze vypočítat pomocí 4 fotosenzorů a lze jej zadat jako směr jasu. U zatažené oblohy tento směr odpovídá azimutovému úhlu polohy slunce.
Za podmínek rozptýleného světla se může odchýlit od skutečného azimutového úhlu polohy slunce. Proto byla stanovena prahová hodnota 10 kLux. Pod touto prahovou hodnotou je směr jasu nastaven na 0 °.

Wind speed
Measuring range
0 ... 60 m/s
Resolution
0.1 m/s ( standard )
Accuracy
±0.3 m/s rms ( < 5 m/s )
±3 % rms ( 5 m/s ... 60 m/s )
Wind direction
Measuring range
0 ... 360 °
Resolution
1 °
0.1 ° in special telegrams
Accuracy
±2 ° WS > 2 m/s
Virtual temp.
Measuring range
-40 ... +80 °C
Resolution
0.1 K
Accuracy
±0.5 K
Data output digital
Interface
RS485 / RS422
Baudrate
1200 ... 921600 Baud
Data values
div. meas. data, date, time, check sum etc.
Output range
1 per 10 msec up to
1 per 60sec
Status signals
heating, Meas section error, Temperature of meas section
Protocol
ASCII ( preselected )
Data output analog
Type
max. 8 x 0 ... 10 V
Wind speed
0 ... 10 V
Stromausgang
max. 400 Ω
Wind direction
0 ... 10 V
Voltage output
min. 2000 Ω
Output parameters
wind speed, wind direction, brightness, precipitation, rel. humidity, air temperature, air pressure , etc.
Operating voltage
Electronic
6 ... 60V DC or
10 ... 42 V AC / 1.2 W
Heating
24 V AC/DC, typ 25W
General
Bus operation
up to 98 sensors
Electr. connection
19 pol. connector
Mounting
on a mast tube 1,5``
Housing
Plastic LEXAN (Polycarbonat, UV-stabilised)
Protection
IP 67