Stáhněte si naši prezentaci s výběrem měřici techniky pro účastníky 22. mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY – KANALIZACE (VOD-KA 2023)

Jedná se o prezentaci produktů od bbe Moldaenke pro analýzu chlorofylu, tříd řas, koncetrace sinic vč. detekce možného úniku cyanotoxinů:

jedinečného stanovení stopových, těžkých kovů na prncipu voltametrie od Modern Water:

a v České republice unikátní ucelené skladby online toximetrů, pro kontinuální biomonitoring toxicity:

Stáhněte si naši prezentaci zde: