Neaktivní řasy - fluorescenční odezva nezávislá na světelném pozadí, stejný podíl excitační energie se rozpadá ve formě fluorescence.

Aktivní řasy - energie je rozdělována do chemické reakce, tepelné ztráty a fluorescence.

Teoreticky:
Aktivní řasy = f(chl) × Genty

Princip měření parametru GENTY - měření aktivity řas
| Princip měření parametru GENTY - měření aktivity řas

Parametry fotochemického zhášení se vždy vztahují k relativní hodnotě F′m a Ft. Nejužitečnější je parametr, který měří účinnost fotochemie fotosystému II, ΦPSII (Genty a kol., 19891). Ten se vypočítá jako:

\[ \Phi_{PSII} = \frac{(F'_m - F_t )}{F'_m} \]

Maximální kvantová výtěžnost PSII =

\[ \frac{(F_m - F_0 )}{F_m} \]

GENTY Parametr:

\[ Genty = 100*\frac{(F_m - F_0 )}{F_m}[\%] \]


  1. Genty B, Briantais J‐M, Baker NR. 1989. The relationship between quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence. Biochimica et Biophysica Acta990,87–92. ↩︎