Přivezli jsme ukázat měření bentických řas s bbe BenthoTorch, bbe AlgaeTorch pro základní měření koncentrace celkového chlorofylu-a a sinic, tak špičkové měření v 25 ml kyvetě navíc s měřením volného fykocyaninu a aktivity řas podle Gentyho (Genty parametr) bbe PhycoLabAnalyzer (PhycoLA).

Část první: Přednáška a prezentace

Matěj Kříž z Ekotechniky představil měřící techniku bbe Moldaenke jak hlavní téma - tedy analýza řas unikátní bbe Moldaenke metodou, představení měřící techniky: jak analýza chlorofylu v terénu, tak měření chlorofylu v kyvetě do terénu i do laboratoře, tak online monitoring řas, sinic a volného fykocianinu, tak měl krátký úvod do problematiky online kontinuálního monitoringu toxicity - online toximetry Biologické systémy včasného varování.

Babak Sherkati Azin z bbe Moldaenke pak převedl efektní názornou ukázku měření v kyvetě. Do 25ml kyvety nejdříve přidal vykultivovánou monokulturu Chlorella Vulgaris, poté přidal vzorek monokultury sinic a nakonec vykultivovánou monokulturu Planktothrix rubescens. Po každém přídavku provedl měření, na kterém demostroval unikátní metodu bbe Moldaenke, která umí nejen odlišit hlavní spektrální třády řas, ale mocí uživatelské kalibrace - přidání vlastních "finger prints" - dokáže odlišit a určit koncentrace i konkrétních druhů řas.

Rozložili jsme také informační stánek, kde jsme pro zájemce po celý den poskytovali poradenství. Velké díky patří našemu kolegovi Babak Sherkati Azin z bbe Moldaenke za jeho návštěvu a expertní podporu.

Část druhá: měření v terénu

Ve středu odpoledne si účastníci Determinačního kurzu 2023 mohli vyzkoušet měřící techniku pro analýzu chlorofylu přímo v terénu.

Determinační kurz pro hydrobiology 2023, Veletov

Potěšil nás velký zájem. A praktická ukázka měření v reálných podmínkách teprve podtrhne výhody unikátní metody bbe a jejich měřící techniky - robustnost, objektivní metoda stanovení chlorofylu-a, opakovatelnost a rychlost měření.

Výsledky měření:

Měření probíhalo za slunného dne. Na Lokalita 1 probíhalo měření s AlgaeTorch ze břehu řeky Labe. Lokalita 2 bylo slepé rameno řeky Labe. Na obou lokalitách probíhalo měření v mělké vodě, bez jakékoliv adaptace na stín/tmu. Tedy fotosystémy řas byly jistě značně aktivovány a hodnoty z měření z ruky tak jsou jistě podonoceny. Měření prováděli účastníci kurzu. Byla to jejich první zkušenost s těmito měřeními. Tak se ukázala intuitivnost designu bbe Moldaenke přístrojů, které byli schopni ovládat bez větší předchozí instruktáže.

Jako kontrola byly odebrány vzorky do 25 ml zkumavky pro měření v bbe PycoLabAnalyzer (PycoLA). Zde probíhá měření v uzavřené, temné cele, probíhá adaptace na tmu, přístroj má také vyšší citlivost a je schopen rozlišit spektrální třídy řas.

Naměřená data z bbe AlgaeTorch zobrazená na Google Earth.
| Naměřená data z bbe AlgaeTorch zobrazená na Google Earth.
Měřili jsme na třech lokalitách: v nekrytém bazénu, v Labi a v jeho slepém rameni.

Lokalita 1:

Lokalita 2:

Zajímavosti - výzva z bazénku a žlutý vzorek

Výzva z bazénku: Nekrytý bazének místního hotelu poskytl nezvyklý vzorek - prakticky monokulturu třídy Xanthophyceae, tedy třídu žluto-zelených řas. Tuto ne zcela obvykou třídu bbe přístroje ve výchozí kalibraci neurčují. Po analýze vzorku v bbe laboratořích byl nalezen odpovídající fingerprint (norm spectra). Pokud by Vaše vody obsahovaly tuto třídu, můžete je s bbe Moldaenke také měřit.

Není CDOM jako fDOM aneb žlutý vzorek: Opticky aktivní část CDOM (Yellow substace, YS, Žluté látky) tedy fDOM, značně ovlivňuje fluorometrické stanovení hlavně zelených a hnědých tříd řas. Proto metoda bbe Moldaenke určuje koncentracia fDOM a výsledky měření kompenzuje. Dostali jsme tedy na proměření vzorek jasně žlutohnědé barvy. Jaké překvapení bylo, když přístroje naměřili koncentraci 0 (nula). Opět byl tedy vzorek prozkoumán v laboratořích bbe Moldaenke v Německu. Jak se dalo čekat, vzorek sice obsahoval značné množství CDOM, ale žádné fDOM. Tedy by tato žlutá barva vzorku ani fluorescenční stanovení neovlivnila.

Závěr

Děkujeme organizátorům za tuto možnost.💚 Těšíme se na další podobné zajímavé akce. 👍

Zajímají Vás další ukázky z měření? Pak mkrněte na náš report o měření na Přírodním koupališti Hostivař.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, náměty nevájete nás kontaktovat, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.