Paralelně s Programem zkoušení způsobilosti PT#V/8/2023 Odběry vzorků pořádaného Státním zdravotním ústavem Praha, konaného na přírodním koupališti Hostivař jsme prováděli měření pomocí spektrálního fluorometru s více vlnovými délkami bbe AlgaeTorch 100.

Přírodní koupaliště Hostivař naměřená data z bbe AlgaeTorch zobrazená na Google Earth.
| Přírodní koupaliště Hostivař naměřená data z bbe AlgaeTorch zobrazená na Google Earth.
bbe AlgaeTorch zaznamenává při každém měření nejen koncentrace chlorofyl-a a sinic, zákal, hloubku, ale také GPS data.

Bylo získány 3 sady měření měření 1, měření 2, měření 3 měřením z ruky ze šlapadla v hloubce kolem 20-30cm + 1 sada z ruky přímo u břehu, 3 sady dat profilu ponor 1, ponor 2, ponor 3. Proběhlo srovnávací měření mezi bbe AlgaeTorch (celkový chl-a + sinice) / Eureka Manta (celkový chl-a + sinice) / YSI Exo (celkový chl-a) ve vzorku odebraného přímo u břehu do kýble.

Data z měření s bbe AlgaeTorch 100:

Zajímavosti:

Variabilita ve výsledcích koncetrace chlorofylu-a (chl-a) v 30cm vrstvě během jednotlivých měření byla poměrně vysoká (min. ~40 - max. ~ 230 μg/l) viz měření 1, měření 2, měření 3. Za to měření vzorku v kýblu za kontrolovaných podmínek bylo naopak velice stabilní - tedy aleposň u bbe AlgaeTorch. Tyto výsledky jasně dokládají fakt, že lze jen těžko správně usuzovat na abundanci řas a sinic na základě jednoho/dvou odebraných vzorků.

Subsurface chlorophyll maxima (SCM) v ~ 1,5 m.

Data z profilů: S cenově dostupnou bbe AlgaeTorch 100 se dá i profilovat a to jsme si nenechali ujít, navíc výsledky přinesly zajímavá data. Nejvyšší koncentrace chl-a byla v hlubších vrstvách kolem 1,5 m kde se běžně vzorky neodebírají viz ponor 1, ponor 2, ponor 3. Tento den se zde shromáždili přítomní bičíkovci ze skupiny hnědých řas - obrněnek (DINOPHYTA). (Děkujme paní Karin Bohaté z pražské pobočky Povodí Vltavy za upřesnění).

Souhrnně prezentujeme naměřená data v tomto PDF:

Měření 1:

Měření 2:

Měření 3:

Měření v kýblu

Pro současné měření multiparametrických sond Eureka Manta (celkový chl-a + sinice) / YSI Exo (celkový chl-a) a bbe AlgaeTorch, byl odebrán ze břehu v mělké vodě vzorek, který se nechal adaptovat ve stínu a následně byl opakovaně proměřen. bbe AlgaeTorch poskytovala konzistenní výsledky s nízkým roptylem. (Naměřené hodnoty z multiparametrických sond budou po jejich poskytnutí doplněny.)

Naměřená data v kyblíku - celkový chlorofyl-a.
  Průměr Směrodatná odchylka Rozptyl Velikost dat. sady
bbe AlgaeTorch 209,26 3,82 14,58 8
Eureka Manta 107,51 6,38 40,68 2
YSI Exo 299,9 21,87 478,43 25
bbe AlgaeTorch, YSI Exo, Eureka Manta - měření chlorofyl-a

Měření u břehu:

Ponor 1:

Ponor 2:

Ponor 3:

Závěr

Děkujeme organizátorům za tuto možnost.💚 Těšíme se na další podobné zajímavé akce. 👍

Zajímají Vás další ukázky z měření? Pak mkrněte na náš report o měření v rámci Determinační kurz pro hydrobiology 2023, Veletov.

Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky, náměty nevájete nás kontaktovat, jsme Vám samozřejmě plně k dispozici.