Se změnou klimatu a rozvojem měst se vodní systémy mění rychleji než kdy jindy.

V současné době je ekologický stav vodních systémů stále posuzován na základě jednobodových měření bez zohlednění prostorové a časové variability kvality vody a ekologie. Je potřeba lepších a dynamičtějších monitorovacích metod a technologií.

Vodní drony se stávají dostupnými a intuitivními nástroji, které mohou hrát důležitou roli ve vodním hospodářství. Získejte informace, které by bylo nákladné a dokonce nemožné získat jinými metodami. Jedinečnou kombinaci trojrozměrných dat a podvodních záběrů/obrázků. Z dat shromážděných pomocí dronů je možné zmapovat různé oblasti s kontrastní vegetací, stanovit souvislosti mezi druhy fauny/flóry a místními podmínkami kvality vody nebo sledovat variace parametrů kvality vody s hloubkou vody.

USV's (Unmanned Surface Vessels) - Bezpilotní povrchová plavidla - příklady:

https://www.jellyfishbot.io/en/collection-of-waste-and-oil-spi... https://www.cadden.fr/en/geod/ https://www.oceanalpha.com/product-category/payload/ https://www.seafloorsystems.com/usv http://www.teledynemarine.com/Autonomous-Surface-Vehicles/ https://demcon-unmanned.nl/ https://chcnav.com/products/marine-systems/usv

další výrobci: https://www.unmannedsystemstechnology.com/category/supplier-di... https://geo-matching.com/usvs-unmanned-surface-vehicles

Podvodní

https://bluerobotics.com/store/rov/bluerov2/ https://nidorobotics.webflow.io/sibiu-nano-plus