Po ukončení úspěšných projektů monitoringu na řece Odře a na Úpravně vody Želivka při monitoringu toxicity pitné vody pro Prahu a okolí s více jak 0,5 mil. domácností (již ukončený projekt Čistá voda – zdravé město podporovaný dotacemi z Evropské unie) byl toximetr DaphTox II tentokrát přesunut (jak informovali HN.cz v článku Na Bečvu míří měřicí stanice z Želivky, která měla hlídat kvalitu pitné vody pro Prahu) na jednoletý monitoring na řeku Bečvu.

RNDr. Přemysl Soldán Ph.D. z VÚV představuje toximetr bbe DaphTox, jeho měřící celu a vyhodnocovací kamerový systém.
| RNDr. Přemysl Soldán Ph.D. z VÚV představuje toximetr bbe DaphTox, jeho měřící celu a vyhodnocovací kamerový systém.
Zdroj: ČTK

O zahájení provozu stanice informovalo VÚV a media jako Česká televize, ČTK či TN.cz.

Na stránkách Výzkumného ústavu vodohospodářského se dozvíte více se o projektu online kontinuálního monitoringu toxicity říční vody na Bečvě.