Profesionální meteokryt s volitelnou aktivní ventilací (s větrákem)

Značka: Thies Clima

Profesionální radiační štít pro ochranu měřicí techniky proti povětrnostním vlivům a tepelnému záření pro přesná měření v meteorologii. Varianta s pasivní i s aktivní ventilací.

Pokud jsou teplotní a vlhkostní čidla nedostatečně chráněna nebo snad nejsou chráněna vůbec, mohou radiace a srážky v nepřípustně míře zkreslovat naměřené údaje. Použití nechráněných snímačů teploty a vlhkosti navíc zvyšuje riziko jejch mechanického poškození.

Použití štítu proti povětrnostním vlivům a tepelnému záření THIES CLIMA Weather and Thermal Radiation Shield Compact ve vhodné kombinaci s vhodnými snímači teploty a vlhkosti snižuje možnost negativního ovlivnění údajů zářením, srážkami nebo poškozením na minimum.

Nejpřesnějších výsledků měření se dosáhne při použití aktivně větraného meteokrytu - štítu proti povětrnostním a tepelným vlivům. Aktivní ventilace snižuje ty chyby, které by mohly vzniknout při měření v Meteorologické budkce (meteobudka) v důsledku tzv. "správného klimatu" ["proper climate"].

Díky svým vynikajícím technickým vlastnostem a kompaktní konstrukci je THIES CLIMA Weather and Thermal Radiation Shield Compact předurčen k použití při profesionálním měření.

Konstrukce a provozní režimy

Bílé plastové lamely odolné proti UV záření zabraňují přímému a odrazovému záření od senzoru. Materiál lamel se vyznačuje:

  • velmi dobrými odrazovými vlastnostmi,
  • nízkou tepelnou vodivostí a
  • vynikající odolností proti povětrnostním vlivům.

V provedení 1.1025.80.10x s ventilátorem je vzduch nasáván, poté veden kolem čidla požadovaným průtokem a opět uvolňován pod čtyřmi horními ochrannými krytkami.

Vestavěná kontrola ventilátoru signalizuje uživateli, že pracuje správně. Nezpozorovaná porucha ventilátoru nebo omezení funkce může bez povšimnutí vést k nesprávným naměřeným hodnotám.

Pomocí výstupu "Stav ventilátoru" lze sledovat, zda je ventilátor funkční. Stavový signál se nastaví při překročení napájecího proudu nebo při zablokování kola ventilátoru. Výstup je realizován jako výstup s otevřeným kolektorem. Výstup je realizován jako napěťový výstup. Výstup může nabývat hodnot 0 V, 0,5 V a 5 V.

Technické údaje