Fish Toximeter ukončeno

Značka: bbe Moldaenke

Biomonitoring v reálném čase.

Kontinuální analýza vzorců chování ryb pro detekci toxinů ve vodě.

bbe Fish Toximeter sleduje chování ryb v nádrži pod vlivem proudu testované vody pomocí kamery a kontinuální počítačové analýzy obrazu. Tento nekomplikovaný, ale vysoce citlivý přístroj je určen k detekci toxických látek např. řekách, nádržích, vodovodních sítích, na vstupech a výstupech z úpraven vod apod.

Přístroj vznik na základě vývoje Extended Dynamic Daphnia Tests (EDDT) daphia (perloočka/hrotnatka) toximetry, což je osvědčená detekční metoda v Evropě a dalších částech světa. Kontinuální biologické monitorování s bbe Fish Toximeter umožňuje rychlou detekci toxických látek ve vodě a poskytuje online systém včasného varování v reálném čase.

Tento jedinečný přístroj umožňuje uživateli sledovat, identifikovat a analyzovat toxické kontaminace, zaznamenávat je a rychle na ně reagovat. bbe Fish Toximeter je vhodný pro rychlou detekci úmyslného nebo nedbalostního poškození vodních systémů, jako jsou zdroje pitné vody. Je koncipován také jako dlouhodobý monitor kvality vody během „strategické“ analýzy.