ToxProtect II

Značka: bbe Moldaenke

On-line nástroj pro ochranu pitné vody

Rychlá a spolehlivá detekce toxinů ve vodárenství.

Rychlá a spolehlivá detekce toxinů ve vodárenství

ToxProtect je automatizovaný monitorovací systém k ochraně dodávek pitné vody před náhodnou nebo úmyslnou kontaminací škodlivými látkami. Charakteristickým rysem těchto hrozeb je náhlá relativně vysoká koncentrace nebezpečných látek. Takové situace musí být detekovány rychle a s jistotou. Falešné poplachy se pomocí ToxProtect sníží na absolutní minimum. To zlepšuje důvěru provozovatelů a snižuje zbytečné výdaje.

Princip měření

ToxProtect monitoruje pohybovou aktivitu ryb v akváriu napájeném pitnou vodou nebo vodou z vodovodné rozvodné sítě. Nepřetržitě se sleduje poloha a aktivita až 10 ryb. Ryby citlivě reagují na přítomnost toxinů a mění své chování. Užívání ryb k detekci toxinů je zavedenou metodou.

bbe Moldaenke online biomonitors

Detekce toxicity

ToxProtect detekuje změny v aktivitě pohybu ryb v důsledku intoxikace a vyhodnocuje naměřená data pro poplachové události. Prahové hodnoty pro spouštění alarmů lze nastavit individuálně.

ToxProtect detekuje například respirační toxin kyanid draselný do 10 minut při koncentraci 1 ppm.

Kyanidový alarm do 10 minut při 1 ppm.

bbe Moldaenke ToxProtect II

Ověření alarmu

Každé z kritérií určující poplach, může být čas od času náhodou splněno díky přirozeně se vyskytujícím náhodným výkyvům v chování ryb. Aby se zabránilo falešným poplachům, je nutný ověřovací systém. Toho je dosaženo snížením osvětlení (vypnutím světla) uvnitř akvária během ověřovacího období.

To obvykle vede k dramatickému zvýšení aktivity ryb. Za toxických podmínek to však může být jiné. Monitorováním „nárůstu“ aktivity nebo jejího nedostatku během upraveného osvětlení je tedy možné automaticky přijmout nebo odmítnout spuštění alarmu.

Monitorování provozu (hardwarový alarm)

ToxProtect je vybaven interními senzory, které upozorňují na případné provozní chyby.
Sledovány jsou následující parametry:

 • průtok vzorku
 • zablokování odtoku
 • pokles teploty
 • náhodné nebo nedovolené okolní světlo v akváriu
 • vysoká koncentrace chloru
Popis jednotlivých součástí zařízení ToxProtect II
| Popis jednotlivých součástí zařízení ToxProtect II

Vlastnosti a další informace

Výhody bbe ToxProtect II

 • citlivý na širokou škálu toxinů
 • spolehlivý
 • snadno ovladatelný
 • nízká údržba
 • nízké pořizovací a provozní náklady
 • alarmové zprávy prostřednictvím SMS a e-mailu

Aby byla zajištěna vysoká úroveň zabezpečení vody, může být nutné provozovat několik monitorovacích stanic. ToxProtect je levný a snadno ovladatelný nástroj, který lze snadno použít pro více aplikací v síti zásobování pitnou vodou.

Aplikace - různá ochrana

 • zásobování pitnou vodou
 • monitorování přehrad
 • analýza a hodnocení vodních cest
 • obecné hodnocení životního prostředí
 • monitorování přítoku
 • chemický rozbor

PC Software - exkluzivní vyhodnocení dat

Jeden nebo i několik přístrojů ToxProtect II naráz lze monitorovat na dálku přenosem dat do PC softwaru (k dispozici jako volitelná výbava). Připojení je možné přes LAN, GSM modem nebo internet. Software nabízí několik možností pro zobrazení a analýzu všech naměřených hodnot.

Je také možné definovat různá nastavení parametrů a vzdáleně kontrolovat aktuální stav přístroje.

Představení staršího modelu bbe ToxProtect 64

Další umístění produktu