Mikrobiotesty: toxkity a biota 15

Toxkity - sady pro mikrobiologické testy (mikrobiotesty) ekotoxicity nebo samostané testovací organizmy s certifikovaným původem ve stavu pro dlouhodobé skladování a snadné oživení.

Nezávislé na stálé potřebě kultivování a udržování živých zásob testovaného druhu. Alternativní ekotoxikologické testy často nahrazující standardní biotesty.

Nabízíme širokou škálu vodní a suchozemské testovací bioty, která může být použita pro standardizované a na kultuře nezávislé testování toxicity, bioasayové služby nebo pro jiné výzkumné aplikace. Tato sladkovodní, mořská a estuární biota může být také použita jako startovací kultura pro udržení živých zásob nebo jako záloha v kultivačních zařízeních environmentálních laboratoří.