Zdroj: Ministerstvo životního prostředí: Aktuální vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce k Bečvě 21.12.2020

"Z posunu termínu znaleckého posudku jsem zklamaný, od začátku jsem věřil v rychlejší postup, ale vyšetřování je nepochybně složitější, než jsem původně očekával. Policejní opakování mantry o informačním embargu mi přijde nadbytečné, mlčenlivost ve vztahu k některým informacím má nejenom Česká inspekce životního prostředí, ale i další subjekty, např. vodoprávní úřad Valašské Meziříčí, což už potvrdil i starosta města. Co bylo možné, Inspekce i MŽP zveřejnily, na našich webech máme také odpovědi na nejčastější otázky. Doporučuji je sledovat, průběžně jsou doplňovány.

S Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM (VÚV) jsme zatím dojednali monitoring kvality vody na Bečvě, aktuálně řešíme optimální umístění měřícího zařízení, zde musíme postupovat i v souladu se správcem toku, tedy podnikem Povodí Moravy. Zároveň připravujeme s VÚV i projekt evidence všech výustí do řeky Bečvy. Současně MŽP pracuje na změně zákona o vodách, kde chceme lépe definovat kompetence úřadů při řešení havárií a zásadně zvýšit pokutu za poškození vodního toku."