Z našeho pohledu zajímavé momenty:

 1. Pan Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod, Ministerstvo životního prostředí ČR reaguje na možnost kontinuálního monitoringu biotixicity. Poslechněte si jeho reakci (čas 20:15) .
 2. Pan Mgr. Lukáš Záruba reaguje na dotaz na Metodika postupu vyhlašování havarijních stavů na tocích, která je certifikovaná od roku 2014. Poslechněte si jeho reakci (čas 2:25:36) .

V pátek 11. prosince 2020 proběhl videokonferenční parlamentní seminář na téma

„Co si odneseme z kauzy Bečva? Proces při šetření příčin a zmírňování následků průmyslových havárií na vodách a komunikace státní správy s veřejností“

Konal se pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Ing. Dany Balcarové. Oficiální záznam ke stažení na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky: https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4606&td=19&cu=25

Přizváni do debaty:

 • Mgr. Lukáš Záruba, ředitel odboru ochrany vod, MŽP
 • Ing. Daniel Pokorný, ředitel odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, MZE
 • Ing. Lukáš Kůs, ředitel odboru technické ochrany a integrované prevence, ČIŽP
 • Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí, Povodí Moravy
 • Bc. Hana Ančincová, statutární náměstkyně hejtmana Zlínského kraje
 • Ing. Petr Křístek, vedoucí odboru životního prostředí Valašské Meziříčí
 • Ing. Rostislav Trybuček, jednatel Český rybářský svaz, ÚS pro Severní Moravu a Slezsko
 • JUDr. Petr Svoboda Ph.D., katedra správního práva a správní vědy, právnická fakulta UK
 • Kamil Repeš, zástupce organizace Arnika, Toxické látky
 • Ing. Jana Moravcová, p_oradkyně předsedkyně Výboru pro životní prostředí PSP ČR_
 • Mgr. Zuzana Vlasatá, r_edaktorka Deník Referendum_
 • Doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D., Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova univerzita v Brně