Tramvaj vybavená mobilní meteostanicí stanicí od Thies Clima.
| Tramvaj vybavená mobilní meteostanicí stanicí od Thies Clima.

Analýza a hodnocení mikroklimatu v chytré městě

Jako modelové město Smart City Mannheim pracuje na konceptech a implementacích udržitelného a životaschopného města zítřka, které implementuje Smart City Mannheim GmbH. Důležitou roli v tom hraje propojená síť měření klimatu pro sběr environmentálních dat. Prostorově a časově rozlišená data o počasí poskytují důležitý aspekt pro analýzu a hodnocení mikroklimatu města. Cílem je systematicky zaznamenávat vlivy na městské klima a odvodit opatření ke zlepšení kvality ovzduší v Mannheimu, jako je vliv „zeleného“ kolejiště z trávníku.

Ke sběru dat se používá velké množství stacionárních senzorů, ale také řada mobilních senzorů. Novým přístupem je použití tramvají jako mobilních platforem pro sběr environmentálních dat.

Použití tramvají jako mobilních platforem pro sběr environmentálních dat

Minulý měsíc byly linky 1 a 3 mannheimských tramvají vybaveny čidly od společnosti Thies Clima a uvedeny do provozu. Systém se skládá z kompaktní meteostanice Clima Sensor US na jedné straně a pozemního infračerveného teplotního čidla a čidla jemného prachu na straně druhé. Senzor měří různé údaje o počasí, včetně teploty vzduchu, relativní vlhkosti, směrového jasu, intenzity srážek, typu srážek, barometrického tlaku a rychlosti a směru větru. Kromě toho jsou výstupem vypočtené hodnoty, jako je rosný bod a tzn. Heat Index - index pocitové tploty.

Heat Index
Index pro vyjádření pocitové teploty. Jdná se o zjednodušený index, zahrnujícími vlivy pouze účelově vybraných faktorů. Je určen pro teplou část roku a pocitová teplota je při jeho užití vůči teplotě vzduchu zvyšována s rostoucí relativní vlhkostí vzduchu (omezování možnosti ochlazování povrchu těla transpirací).

Pomocí vestavěného GPS senzoru a magnetického kompasu se zjišťuje aktuální rychlost jízdy a směr jízdy tramvaje. Tímto způsobem je rychlost větru měřená Clima Sensor US korigována pro pohyb tramvaje a výstup jako skutečná rychlost a směr větru k aktuální poloze tramvaje, pokud je to nutné během jízdy (parametr True Wind).

Tramvaj je také vybavena čtyřmi pozemními infračervenými teplotními senzory, které v závislosti na povrchu terénu, jako je štěrk nebo tráva, měří silně kolísající povrchovou teplotu podél kolejového lože a také barevnou teplotu kolejí sousedních ulic. Kromě toho je instalován snímač jemného prachu od Thies pro analýzu kvality vzduchu. Díky GPS záznamu polohy mohou být všechna data podél sítě tratí prostorově alokována a dokumentována s přesností sekundy po sekundě. Data jsou nahrávána do cloudu jednou za minutu a proudí do datové platformy Smart City Mannheim GmbH. Spolu s dalšími naměřenými hodnotami a klimatickými daty umožňují data efektivně sledovat, analyzovat a předpovídat klima města.

Thies Clima se svými vlastními senzory optimalizovanými pro mobilní aplikace nabízí řešení pro rostoucí poptávku po datovém environmentálním managementu v městských aglomeracích.

Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme! →