Rádi bychom touto cestou popřáli celému týmu experimentální fykologie a ekotoxikologie v Brně Botanického ústavu AV ČR pod vedením paní Ing. Elišky Maršálkové, Ph.D. mnoho úspěchů při jejich vědecké činnosti. Věříme, že jijich nový unikátní pomocník kontinuální toximetr DaphTox II jim napomůže k novým objevům a vědeckým pracem.

Výzkumný team experimentální fykologie a ekotoxikologie v Brně Botanického ústavu AV ČR a kontinuální toximetr DaphTox založený na pozorování aktivity perlooček - dafnií Daphnia Magna.
| Výzkumný team experimentální fykologie a ekotoxikologie v Brně Botanického ústavu AV ČR a kontinuální toximetr DaphTox založený na pozorování aktivity perlooček - dafnií Daphnia Magna.